FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Objavljene nove publikacije nastale u sklopu projekta "Utjecaj pristupanja EU na zdravlje i okoliš"

Nedavno su objavljene i posljednje publikacije producirane u sklopu projekta "Utjecaj hrvatskog pristupanja EU na zdravlje i okoliš" kojeg financira Europska unija kroz program IPA INFO 2009. U sklopu projekta objavljeno je ukupno 6 tematskih letaka (o zaštiti voda, zaštiti zraka, zaštiti od buke, sigurnosti kemikalija, genetski modificiranim organizmima, i pesticidima) te jedna sveobuhvatna brošura koja pokriva svih 6 spomenutih područja. Sve publikacije možete slobodno preuzeti u .pdf formatu.
Novi-letki

Publikacije možete preuzeti ovdje.

Više o projektu možete saznati ovdje.


17.06.12. 15:18