FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Projekt

Zdravlje i okoliš

Stanje okoliša na više načina utječe na zdravlje. Onečišćenje zraka i voda, pesticidi, kemikalije u hrani, kozmetici i drugim proizvodima svakodnevne potrošnje, buka, različiti oblici zračenja – sve to utječe kako na okoliš tako i na zdravlje ljudi. Tu su i tehnologije poput genetski modificiranih organizama, čiji utjecaj na ljudsko zdravlje još nije u potpunosti istražen.

Projekt "Utjecaj hrvatskog pridruživanja EU na zdravlje i okoliš" kojeg zelena akcija provodi uz potporu Europske unije bavit će se utjecajem primjene zakonodavstva EU na one čimbenike okoliša koji imaju izravan utjecaj na zdravlje. U sklopu projekta organizirat ćemo niz predavanja i okruglih stolova, a bit će objavljeno i više letaka i brošura, što bi sve trebalo doprinijeti boljem informiranju javnosti o utjecaju pridruživanja EU na zdravlje i okoliš. Glavne teme kojima ćemo se baviti u sklopu ovog projekta jesu pesticidi, kemikalije, genetski modificirana organizmi, kvaliteta zraka, kvaliteta vode i buka.

Projekt se provodi uz potporu Europske unije, kroz program IPA INFO 2009.

Partner zelene akcije u provođenju ovog projekta je Health and Environment Alliance (HEAL), a pridruženi partneri su PIN za zdravlje i Zbor novinara za okoliš HND-a.


24.01.11. 16:44