FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Mišljenje i prijedlog Zelene Akcije za sadržaj strateške studije o značajnom utjecaju na okoliš Operativnog programa za okoliš

Zelena akcija pozdravlja priliku za izražavanje mišljenja i prijedloga za sadržaj strateške studije o značajnom utjecaju na okoliš Operativnog programa za okoliš. Smatramo kako je to jedan od presudnih trenutaka za zajedničko donošenje, na transparentan način, jednog od ključnih programskih dokumenata za iskorištavanje pretpristupnih fondova Europske unije.
Shah_thomas

Prateći iskustva razdoblja koje je pokrivalo programsko razdoblje 2007- 2009, moramo izraziti zabrinutost o netransparentnom načinu na koji su prioritetni projekti osigurali sredstva, odnosno oni koji sredstva nisu osigurali, potencijalno će i dalje oduzimati kapacitete za pripremu financiranja novih projekata. Važno je napomenuti da još uvijek nema javno objavljenog, sažetog izvještaja o tome koji su prioritetni projekti iz prethodnog razdoblja uspjeli osigurati sredstva, a koji nisu.

Sadržaj novog Operativnog programa usko je vezan uz proces pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji, te bi za njegovu pripremu i učinkovito sudjelovanje javnosti bilo potrebno javno objaviti stajališta RH u poglavlju okoliša.

Željeli bismo ovim putem naglasiti kako je primjerice sektor gospodarenja otpadom iznimno osjetljiv u programiranju jer su do sada već donesene odredbe u potpunosti zaobišle procedure sudjelovanja javnosti, i ova je prva prava prilika da se javno raspravlja o ovoj temi.

Puni tekst mišljenja i prijedloga Zelene akcije za sadržaj strateške studije o značajnom utjecaju na okoliš Operativnog programa za okoliš možete pronaći ovdje.


08.06.10. 22:26