FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Izvještaj s predavanja i okruglog stola "Pridruživanje EU i razvoj obnovljivih izvora energije u RH" Izvještaj

Usklađivanjem sa EU zakonodavstvom iz područja energetike Hrvatska se, između ostalog, obvezala snažno povećati svoje kapacitete za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.
Okruglui-energetika

U svijetlu obveza prihvaćenih u predpristupnom procesu, daljnja rasprava o tome možemo li, i trebamo li osigurati veći udio energije iz obnovljivih izvora postaje bespredmetna, a ključno pitanje glasi: kako preuzete ciljeve dostići u zadanom roku?

U tom smislu, predavanje i okrugli stol naslovljeni Pridruživanje EU i razvoj obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj bavio se slijedećim pitanjima:

  • Koje su točno obveze Hrvatske u pogledu izgradnje kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u idućih desetak godina?
  • Što je sve potrebno napraviti kako bi Hrvatska ove ciljeve dosegla u predviđenom roku (naročito s obzirom na slab napredak na tom polju u posljednjih nekoliko godina)?
  • Da li na obveze Hrvatske u ovom području treba gledati samo kao na trošak ili pak kao na priliku za razvoj domaće industrije, znanstveno-istraživačkih kapaciteta i stvaranje novih radnih mjesta?

Predavanje je održano u utorak, 9 ožujka, u 20:00 sati, u prostorijama Zelene akcije u Frankopanskoj 1.
Predavač je bio Toni Vidan, voditelj energetskog programa Zelene akcije.

Predavanje se bavilo ponajprije razvojem obnovljivih izvora energije u Europskoj uniji. Predavač je predstavio statističke podatke koji pokazuju da su obnovljivi izvori energije posljednje dvije godine vodeći segment unutar ukupne novoinstalirane snage elektro-energetskih kapaciteta u Europskoj uniji. Predavanje se bavilo i uzrocima sporog prodora obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj. Predavač je kao neke od uzroka ovakvog stanja naveo velik broj birokratskih prepreka s kojima se suočavaju oni koji bi struju iz obnovljivih izvora htjeli  prodavati u električnu mrežu, nedostatak proaktivnog pristupa od strane vlade te konzervativne stavove većine domaćih energetskih stručnjaka. Spominjan je i nedavno otkriven slučaj HEP-ovih malverzacija s novcima namijenjenim poticanju obnovljivih izvora energije.

Okrugli stol je održan dan poslije, u srijedu, 10 ožujka, u 13:00 sati,  također u prostoru Zelene akcije.
Izlagači na okruglom stolu bili su:

  • Stjepan Car, KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.
  • Julije Domac , Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske
  • Robert Pašičko, Program ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)
  • Igor Raguzin, Načelnik odjela za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost pri Ministarstvu Gospodarstva
  • Toni Vidan, Voditelj energetskog programa Zelene akcije

Opći je dojam da su svi sudionici (panelisti kao i sudionici u publici) bili vrlo zadovoljni raspravom te da je ista bila prilično inspirativna. Prvi izlagač bio je Toni Vidan, voditelj energetskog programa Zelene akcije. On se u svojoj prezentaciji usredotočio na vrlo brzi rast kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Europskoj uniji, naglašavajući činjenicu da energija vjetra u posljednje dvije godine prednjači među novoinstaliranim elektroenergetskim kapacitetima . Kao uzroke velikog zaostajanja hrvatske u pogledu proširenja energetskih kapaciteta iz obnovljivih izvora Vidan je naveo velik broj birokratskih prepreka s kojima se suočavaju oni koji bi struju iz obnovljivih izvora htjeli prodavati u mrežu, konzervativne stavove domaćih energetskih stručnjaka, inerciju (pa korupciju) unutar HEP-a, te nedostatak pro-aktivnog pristupa od strane vlade. Ivan Raguzin iz odjela za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost Ministarstva gospodarstva dao je detaljan prikaz nacionalnih ciljeva za udio obnovljivih izvora, pregled procedura za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača energije, te kratak prikaz edukativnih i promotivnih aktivnosti koje je poduzelo Ministarstvo gospodarstva. G. Raguzin je također naglasio da je promicanje obnovljivih izvora energije mnogo više od puko tehničkog pitanja te da je potreban nacionalni konsenzus o obnovljivim izvorima energije koji bi uvelike olakšao donošenje legislative i alokaciju sredstava itd. Julije Domac je u svojoj prezentaciji naglasio da obnovljive izvore treba poticati ne samo zato što to traži Europska unija, nego prije svega zbog nas samih. G. Domac je istakao potencijal koji poticanje obnovljivih izvora energije može igrati kao antirecesijska mjera te je predstavio iskustva projekta poticanja ugradnja kolektora za solarnu pripremu tople vode, kojeg je Regionalna energetska agencija sjeverozapadnje Hrvatske provela u suradnji s Krapinsko-zagorskom, Zagrebačkom i Karlovačkom županijom. Također je predstavio rezultate istraživanja javnog mnijenja koje je pokazalo da je većina hrvatskih građana spremna platiti višu cijenu za energiju iz obnovljivih izvora. Robert Pašičko je predstavio studiju nazvanu Potencijal zelenih radnih mjesta u energetici. Studija je pokušala predvidjeti ekološke i ekonomske efekte jednog hipotetskog ambicioznog programa promocije obnovljivih izvora energije koji bi se temeljio na poticanju ugradnje sustava za solarnu pripremu tople vode, energetske efikasnosti u zgradarstvu i upotrebe biomase. Zaključak je studije da bi se investiranjem 9,4 milijarde dolara kroz period od 10 godina uštedilo kojih 5,3 miliona tona CO2 godišnje i pritom stvorilo 70.000,00 radnih mjesta, dok bi se većina investicije u duljem roku vratila kroz uštede na troškovima za uvozne energente. Stjepan Car je u svom izlaganju dao pregled rasta industrije obnovljivih izvora u Europskoj uniji i svijetu. On se usredotočio prvenstveno na potencijal industrije obnovljivih za stvaranje novih radnih mjesta te je istakao važnost uključivanja domaće industrije u razvoj i izgradnju postrojenja za obnovljive izvore energije. Također je predstavio iskustva svog poduzeča (Končar d.o.o.) u razvoju i izgradnji vlastitom modela vjetroturbine snage 1 MW.

Diskusija je nakon uvodnih prezentacija trajala otprilike 1 sat i bila je vrlo poticajna. Velik dio diskusije ticao se mogućnosti hrvatske električne mreže da prihvati veći količinu struje iz nestalnih (intermitentnih) izvora. Većina se izlagača složila da su te mogućnosti veće nego što to tvrdi operator distributivnog sustava (HEP). G. Car je također istakao da će cijene električne energije morati porasti ukoliko doista želimo izgraditi naprednu mrežu. G. Vidan je istakao važnost hidroelektrana kao alata za kompenzaciju intermitencije obnovljivih izvora te je u tom smislu izrazio svoju nadu da hidroelektrane neće biti privatizirane. Ostala pitanja iz publike ticala su se nuklearnih eletkrana, mogućeg pojednostavljenja administrativnih procedura za priključivanje na mrežu malih proizvođača električne energije, bio-goriva, itd. U završnoj riječi svi su izlagači govorili o razvoju obnovljivih izvora kao o prilici (za okoliš i ekonomiju) koju se ne smije propustiti. Naglašena je potreba za integracijom i harmonizacijom različitih državnih politika kako bi se postigao taj cilj.

Predavanje i okrugli stol održali su se u sklopu projekta "Što članstvo u EU znači za Hrvatski okoliš" kojeg financira Europska unija kroz program IPA INFO 2008.
Za sve podateke i stavove iznesene na okruglom stolu odgovorni su oni koji su ih izrekli i ni u kom slučaju se ne može smatrati da odražavaju stav Europske unije.

Video snimke s predavanja i okruglog stola možete pogledati klikom na karticu "VIDEO" (gore).


Autor: Eugen Vuković

15.03.10. 01:00

1 / 2

Predavanje: Pridruživanje EU i razvoj obnovljivih izvora energije u RH (09.03.2010.)