FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Poziv na javnu tribinu: Jesu li (male) hidroelektrane obnovljivi izvor energije?

Zelena akcija Vas poziva na javnu tribinu "Jesu li (male) hidroelektrane obnovljivi izvor energije?" koja će se održati u prostorijama Zelene akcije, Frankopanska 1, Zagreb u ponedjeljak, 26. lipnja 2017. godine u 18 sati. Na tribini će biti predstavljene i publikacije "Priroda nije na prodaju!" te "Zaštita i održivo upravljanje rijekama i hidroelektrane" koje je izradila Zelena akcija u sklopu projekta "The Right to Nature" koji financira fondacija MAVA.
Partneri4

Tribina je organizirana u sklopu projekta Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima - Local Partnership for Transparent Management of Natural Resources, financiranog od strane EU.

Tema tribine, kao što sam naziv kaže, bit će hidroelektrane s posebnim osvrtom na problematiku malih hidroelektrana jer se u Hrvatskoj, a i u široj regiji planira izgradnja mnogih malih  hidroelektrana. Mišljenja smo kako je prije izgradnje planiranih hidroelektrana potrebno razmotriti i javno otvoriti pitanja svih mogućih aspekata kao i posljedica koje takvi zahvati mogu izazvati u okolišu i prirodi. Cilj tribine jest javnost direktno i kvalitetno informirati o svim ovim pitanjima te potaknuti javnu raspravu o tome koliko su i jesu li uopće hidroelektrane obnovljivi izvor energije.

Na tribini će govoriti Denis Frančišković iz udruge Pan iz Karlovca, Irma Popović Dujmović iz WWF Adria te Jagoda Munić iz Zelene akcije.

Budite dio zainteresirane javnosti – dođite, informirajte se i sudjelujete u raspravi!


21.06.17. 14:01