FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Istraživanje o pristupu okolišnim informacijama Vijest

Zelena akcija, u sklopu projekta "Poboljšanje pristupa informacijama o okolišu" (“Improving Access to Environmental Information”) provodi istraživanje o iskustvima korisnika i nadležnih tijela s pristupom okolišnim informacijama. Pozivamo Vas da sudjelujete u anketi!
Feedback-survey-questionnaire-e

Projekt "Poboljšanje pristupa informacijama o okolišu" (“Improving Access to Environmental Information”)  ima za cilj pronaći rješenja za prevladavanje prepreka koje sprečavaju ostvarenje pravo pristupa informacijama o okolišu u Hrvatskoj u njegovom punom obujmu. Dakle, opći cilj projekta jest omogućiti učinkovito ostvarenje prava pristupa informacijama o okolišu što većem krugu korisnika tog prava.

Iako to pravo pripada svima (vidi čl. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama, 2013 .: "[...] svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba [...]", i članak 17. stavak 1. točka Zakona o zaštiti okoliša, 2007: "Javnost ima pravo na pristup informacijama o okolišu [...]", provedba tog prava još uvijek se susreće s nekim osnovnim problemima u praksi. Doista, prema izvještaju Povjerenika za informacije o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016., čak na dvije trećine zahtjeva ne dobiva se odgovor.

Ostali problemi s kojima se susreću korisnici prava na pristup informacijama su nepotpunost informacija, značajna kašnjenja u procesu pristupa informacijama o okolišu ili nepoštivanje načela razmjernosti, a time i razmatranja javnih interesa.

Ti se problemi pojavljuju posebno na regionalnoj i lokalnoj razini. Budući da su Hrvatskoj županije nadležne, između ostalog, i za neka donošenje odluka koja su osjetljiva po pitanju okoliša, kao što su regionalno razvoj i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, zaštita okoliša, promet i prometna infrastruktura ili održavanje javnih cesta. Iz tog razloga, ovo je istraživanja usmjereno na  županije, a kako bi se pružila raznolika slika prepreka u pristupu informacijama o okolišu kako ih vide tijela koja su dužna pružiti te informacije.

Isto tako, kako bi se dobila što bolja i točnija slika vezana za prepreke u ostvarenju prava na pristup informacijama, istraživanje je namijenjeno kako ostalim tijelima javne vlasti, tako i organizacijama civilnog društva, gospodarskim subjektima, te svakako građanima. Na taj način želi se dobiti potpuna slika trenutne situacije u Hrvatskoj u ostvarivanju prava na pristup okolišnim informacijama iz perspektive i korisnika tog prava.
Nadamo se da ćete sudjelovati u našem istraživanju!

Poveznice na ankete:
Za korisnike (građane/ke, organizacije civilnog društva, gospodarske subjekte, itd.): https://goo.gl/forms/QAKJGD9AdPFs304V2
Za zakonski obvezne aktere (tijela uprave, ustanove, itd.): https://goo.gl/forms/SpdWl13SX2J9CvSp2

--------------------------------------------------------------
Ovaj je projekt financiran iz Programa savjetodavne pomoći (Advisory Assistance Programme – AAP) njemačkog Federalnog ministarstva zaštite okoliša namijenjenog zaštiti okoliša u zemljama Srednje i Istočne Europe, Kavkaza i Središnje Azije te ostalim zemljama u susjedstvu Europske unije. Pod nadzorom je Njemačke agencije za okoliš (UBA). Projekt provode Zelena akcija i partnerska organizacija  Unabhängiges Institut für Umweltfragen (UFU) iz Njemačke.


19.09.18. 16:06