FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Godišnje izvješće Bankwatch programa za 2005. godinu

Program je sa radom službeno počeo u srpnju 2005. godine.

Program je sa radom službano poćeo u srpnju 2005. godine. No, i prije toga bio je aktivan ...

Predstavnici Zelene akcije sudjelovali su u programu obuke za rad sa medijima, web prezentiranje i o funkcioniranju Europske banke za restrukturiranje i razvoj (EBRD) u organizaciji CEE Bankwatch. Zelena akcija doprinjela je izradi publikacije “Bridging the gap between EBRD rhetoric and reality” grupe Stability Pact Watch. Dvije studije EBRD-ovih projekata u Zagrebu (pročišćivač otpadnih voda i sanacija Jakuševca) uključene su u navedenu publikaciju, koja je napravljena kako bi skrenula pozornost na neke od manjkavosti EBRD-ovih projekata prije glavne godišnje skupštine EBRD-a u Beogradu. Predstavnica Zelene akcije prisustvovala je glavnoj godišnjoj skupštini EBRD-a te izrazila našu zabrinutost prijespomenutim projektima te planiranom spalionicom komunalnog otpada u Zagrebu, čiju izgradnju EBRD namjerava financirati.

Programske aktivnosti većinom smo usredotočili na spalionicu. I prije službenog početka rada Bankwatch programa, Zelena akcija je dala svoje komentare tijekom javne rasprave Studije utjecaja na okoliš projekta, poslala pisma zamolbe za podrškom našeg stava političkim strankama tijekom predizborne kampanje za lokalne izbore te izvela ulični performans naziva "Otpad+Spalionica=Opasni otpad", čime smo privukli pozornost na činjenicu da spalionica ne uništava otpad, već ga pretvara u opasni otpad i upotrijebljene filtere. U listopadu 2005. godine odbačena je Studija utjecaja na okoliš projekta spalionice, pri čemu su u obrazloženju dani mnogi razlozi koje je navela i Zelena akcija. Tim povodom poslali smo pismo EBRD-u tražeći da se povuće iz financiranja projekta te priložili detaljnu kritiku planova za izgradnju spalionice. Također smo poslali i  otvoreno pismo gradonačelniku Zagreba tražeći da se umjesto iznistiranja na gradnji spalionice uvedu masovno recikliranje i mjere za smanjenje količina otpada u gradu te da javnost mora biti informirana i uključena u stvaranje novog plana za gospodarenje otpadom. Krajem studenog sudjelovali smo u javnoj raspravi o promjenama GUP-a te predali listu razloga zašto ne bi trebalo prihvatiti predloženu lokaciju spalionice.

Sudjelovali smo i u nastojanjima CEE Bankwatch da promijeni planove Europske komisije o proširenju kontroverzne TEN-T mreže. Zelena akcija dovršila je studiju o planiranoj gradnji autoceste Hrvatskog dijela koridora Vc, koja je uključena u izvješće Visoke grupe za proširenje TEN-T mreže. Studiju smo poslali i bitnim donositeljima odluka u Hrvatskoj kao bismo potaknuli javnu raspravu o prometnim prioritetima Hrvatske. Krajem studenog 2005. godine, Zelena akcija sudjelovala je na "European Advantage Conference" u Pragu, u organizaciji BUND, "T and E" i CEE Bankwatch mreže te smo sudjelovali na CEE Bankwatch seminaru o utjecaju na planiranje fondova EU.


Autor: Zelena akcija

05.12.05. 01:00