FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Dokumenti

Dokumenti i publikacije Zelene akcije i drugih organizacija i institucija.

Publikacije Zelene akcije

Pravo zaštite okoliša u Hrvatskoj i sudjelovanje javnosti (svibanj 2008.)

Pravo na očuvani okoliš jedno je od temeljnih ustavnih prava građana u Hrvatskoj, a kvaliteta okoliša osnov je razvoja naše zemlje. Pravo okoliša obuhvaća elemente kaznenog prava, međunarodnog prava, financijskog prava, upravnog prava te građanskog prava, dakle, to je golema i specifična grana prava, još neistražena u Hrvatskoj. Specijalizacija pravnika za ovo područje otežana je upravo zbog sveobuhvatnosti područja, ali i nedostatka sudske prakse u Hrvatskoj. Stoga pravo okoliša u Hrvatskoj zapravo još uvijek nije razvijeno.

Kako bismo napravili prve značajne pomake u ovom području, Zelena akcija je u suradnji s udrugama Sunce iz Splita i Zelena Istra iz Pule pokrenula zajednički projekt pod nazivom Dobro upravljanje i vladavina prava u politici zaštite okoliša Republike. Hrvatske, Projekt je financiran kroz programa CARDS 2003-2004 Europske unije.

Ova knjižica donosi praktičan pregled pravnih mehanizama u zaštiti okoliša u Hrvatskoj s konkretnim aktualnim primjerima u kojima su građani, građanske incijative ili udruge zatražili pravnu pomoć. Svrha ove knjižice je informirati i potaknuti upravo građane, građanske inicijative i udruge da više koriste pravne mehanizme u svom djelovanju kao nadopunu ostalim aktivnostima. Također nam je želja da se s problemima zaštite okoliša upoznaju i mladi pravnici, kako bi se zainteresirali za djelovanje u pravu okoliša.

Praćenje legislative zaštite okoliša - studije utjecaja na okoliš (studeni 2005.)

Praćenje legislative zaštite okoliša je drugi po redu bilten Zelene akcije kojemu je cilj informiranje građana o procesu približavanja Hrvatske Europskoj uniji u oblasti zaštite okoliša. U ovom broju tema su studije utjecaja na okoliš te informacije o tome kako se možete uključiti u cilju kvalitetnijeg i transparentnijeg donošenja odluka u ovoj oblasti.

Publikacije drugih organizacija i institucija

Ostali korisni dokumenti

  • Nalaze se u povezanim sadržajima.

Autor: Eugen Vuković

05.11.09. 14:10