FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Vlada RH prekršila Zakon o zaštiti okoliša!

Zelena akcija traži da Vlada RH poništi tri uredbe donesene na sjednici Vlade 29.05.2008., koje krše Zakon o zaštiti okoliša jer su donesene mimo zakonskog roka od 30 dana koliko je zakonom propisano za javni uvid i raspravu!

To su: Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, Uredba o procjeni utjecaja na okoliš i Uredba o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, koje je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Naime, Zakon o zaštiti okoliša (110/07) propisuje minimalan rok od 30 dana  za sudjelovanje javnosti u postupku izrade zakona i provedbenih propisa koji bi mogli imati značajan utjecaj na okoliš.

Međutim, bez obzira na navedene zakonske odredbe, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Nacrte prijedloga predmetnih Uredbi objavilo je na svojim web stranicama dana 16.05.2008. godine, bez objave roka za dostavu primjedbi i komentara javnosti, a već dana 29.05.2008. godine navedene je Uredbe donijela Vlada. Nesporno je, dakle, kako je rok za sudjelovanje javnosti pri donošenju ovih Uredbi bio znatno ispod zakonskog minimuma.

Ovakvo postupanje je očito kršenje Zakona i europskih standarda, osobito radi činjenice kako se radi o najvažnijim provedbenim propisima koji se donose temeljem Zakona o zaštiti okoliša. Ironično je da je Vlada RH prekršila zakonski rok od 30 dana za informiranje i sudjelovanje javnosti upravo pri donešenju Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti koja propisuje uključivanje javnosti u donošenje zakonskih propisa, pa se postavlja pitanje kako će se tek odredbe zakona primjenjivati na druge podzakonske akte.

Za više informacija: mr.sc. Jagoda Munić, Zelena akcija, 098 1795 690

Prilozi:

  1. Dopis Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva od dana 23.05.2008. godine
  2. Priopćenje za medije Zelene akcije od dana 27.05.2008. godine
     

Autor: Jagoda Munić

29.05.08. 22:00