FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Poništena Studija procjene utjecaja na okoliš za hidroelektranu Kosinj iz 1988. godine!

Na zahtjev Zelene akcije konačno je poništena Studija procjene utjecaja na okoliš za hidroelektranu Kosinj iz 1988. godine!
Kosinj-mala

Nakon višegodišnjeg pritiska na Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva konačno je poništena Studija procjene utjecaja na okoliš za hidroelektranu Kosinj iz 1988. godine.
Usprkos mijenjanju državnog sustava i pripadajućih zakona o zaštiti okoliša i prirode u Hrvatskoj još i danas vrijede Studije procjene utjecaja na okoliš napravljene za vrijeme Jugoslavije.

«Uspjeli smo u novi Zakon o zaštiti okoliša iz 2007 g. uvrstiti ograničeni rok trajanja Studija utjecaja na okoliš na 2 godine, ali Ministarstvo nije željelo primjeniti ovo ograničenje retroaktivno, pa čak ni u slučaju Studija starih dvadesetak godina» rekla je Mr.sc. Jagoda Munić, voditeljica Programa zaštite prirode u Zelenoj akciji. Do sad su investitori poput HEP-a koristili ovu nedorečenu situaciju i pokretali projekte temeljem prastarih studija. “Izdvajamo slučaj rijeke Dobre, gdje je HE Lešće u izgradnji temeljem još jedne takve stare studije koju nismo mogli dobiti niti na uvid od nadležnih institucija jer je – izgubljena! Stoga će ova odluka o poništenju imati i dalekosežne posljedice jer smatramo da onemogućuje korištenje prastarih studija za bilo koji budući projekt” – istakla je Irma Popović, dipl. ing. ekologije i voditeljica Programa zaštite voda u Zelenoj akciji.

Nakon opetovanog traženja da se Studija procjene utjecaja na okoliš za HE Kosinj poništi, pa i prijavi ovog slučaja Europskoj komisiji, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je konačno 18. srpnja 2008. izdalo rješenje kojim odbija zahtjev investitora HEP d.d. Zagreb za izdavanje građevinske dozvole za tunel i kanal Bakovac–Lika koji je dio planiranog sustava hidroelektrane Kosinj na rijeci Lici. Utvrđeno je da mjere zaštite propisane unutar procjene utjecaja zahvata na okoliš iz 1988. godine ne zadovoljavaju te je potrebno provesti novi postupak procjene sukladno danas važećim propisima.

Ovim putem pozdravljamo odluku MZOPUG-a jer je to korak naprijed ka spašavanju prekrasne rijeke Like i Kosinjske doline. Prisjetimo se, realizacijom ovog projekta, uz postojeću akumulaciju Kruščica (HE Sklope), potopilo bi se 43% toka rijeke Like i preko 2000 ha plodnog tla, poljoprivrednih površina, 2 sela (Gornji Kosinj i Mlakva), više arheoloških nalazišta i kulturnih spomenika, crkva te groblje. Cijelo ovo područje uvršteno je u Nacionalnu ekološku mrežu kao izuzetno važno područje za biološku raznolikost (krško polje), pa ga stoga treba zaštititi i unaprijediti lokalnu ekonomiju eko-turizmom i sličnim sadržajima, a ne potopiti i nepovratno obrisati s lica zemlje.

Za više informacija:
Jagoda Munić, 01/4813-096, 098/1795-690
Irma Popović, 01/4818-480, 099/3149-625


Autor: Jagoda Munić

02.09.08. 22:00