FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Održan seminar Pravo okoliša za udruge

U Zagrebu je od 7 do 9 ožujka održan seminar Pravo okoliša  za udruge, na kojem se je okupio 41 sudionik iz cijele Hrvatske.
Press1

Seminar je organiziran u sklopu projekta: “Dobro upravljanje i vladavina prava u hrvatskoj politici zaštite okoliša”, koji financira EU u sklopu CARDS 2003/04 programa. Cilj ovog seminara bio je educirati udruge o pravu okoliša u Hrvatskoj, prezentirati dosadašnje rezultata projekta i predstaviti elemente novog Zakona o zaštiti okoliša, a poseban je naglasak stavljen na vježbanje rješavanja praktičnih problema i slučajeva, kao što su zagađenje zraka u Sisku, kamenolomi, prekomjerna izgradnja i slično.

Na seminaru je predstavljeno Europsko pravo okoliša i pitanja zakonodavne nadležnosti između Europske unije i zemalja članica, Zakon o zaštiti okoliša, Procjena utjecaja na okoliš te mogućnosti pravne zaštite u RH.
Predavači su bili: mr.sc. Davor Percan iz Delegacije Europske komisije u Zagrebu, dr.sc. Nenad Mikulić i Branka Šavrljaga iz Ministarstva okoliša prostornog uređenja i graditeljstva, Dušica Radojčić iz Zelene Istre, mr.sc. Marko Šikić i Lana Ofak sa Katedre Upravnog prava Pravnog fakulteta u Zagreb, Željka Leljak iz Zelene akcije i  Mirela Bilokapić i Sunca, te Darko Bizjak i Danijel Prerad iz Sisačke eko akcije.

Nakon predavanja, sudionici su podjeljeni u grupe, te su istražili pravne mehanizme djelovanja u grupama za urbanizam (Cvjetni trg u Zagrebu, ilegalna gradnja u Splitu, gradnja u parku u Orosavlju), hidroelektrane (HE Kosinj u Lici i projekt Gornji horizonti u BIH) te kamenolomi i tvornice (kamenolom u Lici i slučaj tvornice Rockwoll).
Osim udruga na seminaru je sudjelovalo i 9 diplomiranih pravnika te jedan student prava.
Seminar je organiziran u sklopu CARDS 2003/04 projekta  “Dobro upravljanje i vladavina prava u hrvatskoj politici zaštite okoliša”, s ciljem edukacije udruga o pravu okoliša u Hrvatskoj, prezentacije dosadašnjih rezultata projekta i predstavljanje elemenata novog Zakona o zaštite okoliša.

Web stranica projekta je na:
http://www.zeleni-forum.org/bin/view/Zeleniforum/ProjektipravookolisaNews


Autor: Zelena akcija

09.03.08. 01:00