FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Donose se novi najvažniji podzakonski akti zaštite okoliša

Donose se novi najvažniji podzakonski akti zaštite okoliša kojim se podilazi investitorima pod krinkom usklađivanja  s europskim zakonodavstvom!
Press20080527

Zelena akcija i Zelena Istra osvrnule su se na prijedlog tri uredbe (Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša , Uredba o procjeni utjecaja na okoliš i Uredba o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš), koje je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Prijedlozi uredbi su nedavno objavljeni na web stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr, objavljeno 16.05.2008.), a unose niz novosti u hrvatsko pravo okoliša i provedbeni su propisi  Zakona o zaštiti okoliša iz 2007. godine. Kako ove tri uredbe uređuju informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti, procjenu utjecaja na okoliš te stratešku procjenu utjecaja na okoliš, zapravo predstavljaju najvažnije podzakonske akte vezane uz okoliš. Analiza uredbi napravljena je unutar projekta “Dobro upravljanje i vladavina prava u hrvatskoj politici zaštite okoliša” koji je podržala Europska unija kroz program CARDS, te  koji provode Zelena akcija, Zelena Istra i Sunce.

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša  poboljšava postupke informiranja, ali je mogućnost aktivnog sudjelovanja ograničena kao i do sad. Uredba o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš uređuje jedan novi postupak koji se odnosi na procjenu utjecaja strategija i planova na okoliš, a koji do sada nismo imali u Hrvatskoj.
Željka Leljak Gracin, pravnica, Zelena akcija, upozorila je kako je Zakonom o zaštiti okoliša minimalni rok za sudjelovanje javnosti u postupku izrade zakona i provedbenih propisa koji bi mogli imati značajan utjecaj na okoliš (uključujući i postupke izrade njihovih izmjena i dopuna)  30 dana, stoga tražimo da se taj rok poštuje i u ovom slučaju, tj. da Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva omogući ovaj rok svim zainteresiranim za komentiranje ove tri uredbe. Naime, Uredbe su predstavljene nekolicini udruga u Zagrebu, 26.05.2008.godine, ali zakonski rok za komentiranje nije omogućen.

Dušica Radojčić, Predsjednica Zelene Istre izjavila je: Ukoliko naši zahtjevi budu usvojeni doći će do kvalitenog pomaka u informiranju javnosti, ali će sudjelovanje javnosti još uvijek biti na dosadašnjoj razini.

Stoga tražimo da:

  1. Se o zahtjevu nositelja zahvata i o odluci da se studija o utjecaju zahvata na okoliš upućuje na javnu raspravu, javnost informira, osim putem web stranica nadležnog tijela, i obavijestima na oglasnim pločama u lokalnoj zajednici te najčitanijim dnevnim novinama na području planiranog zahvata
  2. Se sjednice povjerenstva najavljuju na webu te da se omogući sudjelovanje javnosti
  3. Cjeloviti tekst studije bude dostupan javnosti na Internetu, a ne samo sažetak
  4. Predstavnici lokalne uprave i samouprave, ukoliko je ista nositelj zahvata ne smiju biti članovi povjerenstva jer je to sukob interesa
  5. Sudjelovanje javnosti treba osigurati odgovaranjem na sve prijedloge  i komentare u pismenom obliku u roku od 45 dana od kraja javnog uvida

Uredba o procjeni utjecaja na okoliš donosi niz promjena u odnosu na važeći Pravilnik, pri čemu se za niz zahvata snižavaju kriteriji za obaveznu izradu studije, što pogoduje investitorima u pojedinim industrijama, ali ne i zaštiti okoliša. Iako postoje slučajevi pooštravanja kriterija za izradu Studije utjecaja na okoliš u većini slučajeva prisutno je razvodnjavanje kriterija za studiju pod izgovorom prilagođavanjama Smjernicama o PUO Europske Unije.
Tako se za neke zahvate koje su postojećim Pravilnikom morale imati studiju utjecaja na okoliš, ta obaveza se ukida i uvodi procjena nužnosti izrade studija od slučaja do slučaja prema utvrđenim kriterijima. To otvara mogućnost pritiska na nadležna tijela, stvara konflikt interesa, mogućnost korupcije i veći trošak kompliciranije provedbe, a sve bez sudjelovanja javnosti u tom dijelu procesa.

Stoga zahtijevamo da se zadrže postojeći kriteriji za obaveznu izradu studije o procjeni utjecaja na okoliš tj. da za te zahvate procjena utjecaja na okoliš bude obavezna! Rekla je mr.sc. Jagoda Munić, Zelena akcija.
Na konferenciji su prikazani i kratki filmovi o pravnoj pomoći na području zaštite okoliša, te su podijeljeni  primjeraci DVD-a.


Autor: Jagoda Munić

27.05.08. 13:00