FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Dobro upravljanje i vladavina prava u politici zaštite okoliša Republike Hrvatske

Glavni je cilj ovog projekta educiranjem hrvatskih pravnika i nevladinih udruga osigurati građanima pravnu pomoć i savjetovanje u pitanjima okoliša i prirode.

"Good  Governance and the Rule of Law in Croatian Environmental Policy" - CARDS - 2003/04   Program EU Cards 2003

"Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava."(čl. 3. Ustava RH)

Glavni je cilj ovog projekta educiranjem hrvatskih pravnika i nevladinih udruga osigurati građanima pravnu pomoć i savjetovanje u pitanjima okoliša i prirode te tako osnažiti njihov utjecaj na politiku zaštite okoliša u RH.

Projektni tim sačinjavaju predstavnici Zelenog foruma: Zelena akcija, Zelena Istra i Sunce.

Projekt je financiran sredstvima Europske komisije.


Autor: Zelena akcija

10.10.06. 03:00