FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Izveden performans kao kritika nacrta zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom

PLAN PROMOVIRA SPALIONICU NOVCA, A NE RJEŠENJA ZA OTPAD u suradnji s: Aktivisti Zelene akcije su danas u 11:00 h na Trgu bana Jelačića održali prosvjednu akciju i performans kojim su kritizirali nacrt zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom te pozivali prolaznike da ga i oni komentiraju.
P9142548

PLAN PROMOVIRA SPALIONICU NOVCA, A NE RJEŠENJA ZA OTPAD

Aktivisti Zelene akcije su danas u 11:00 h na Trgu bana Jelačića održali prosvjednu akciju i performans kojim su kritizirali nacrt zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom te pozivali prolaznike da ga i oni komentiraju.

Nacrt Plana je izradio Gradski ured za gospodarstvo i do sutra se nalazi na javnom uvidu zainteresiranim građanima, nakon čega ga mora usvojiti Gradska skupština.

Zelena akcija zahtjeva da ovakav nacrt Plana ne ide u daljnju proceduru jer promovira izgradnju štetne i skupe spalionice otpada umjesto sustava gospodarenja otpadom koji se bazira na smanjenju nastanka otpada, recikliranju i mehaničko – biološkoj obradi ostatnog otpada poput svih ostalih županija u Republici Hrvatskoj.

Zelena akcija traži da se u novi nacrt Plana unesu:

A) mjere za smanjenje nastanka otpada poput naplaćivanja komunalne naknade prema količini ili volumenu otpada, a ne prema kvadraturi kućanstva/poduzeća,

B) mjere za povećanje recikliranja/kompostiranja otpada poput skupljanja sortiranog otpada «od vrata do vrata» kako bi se građanima maksimalno olakšalo sortiranje i recikliranje otpada

C) gradnju postrojenja za mehaničko – biološku obradu ostatnog otpada koje bi zajedno sa modernizacijom Pročistača otpadnih voda (smanjenje nastanka otpadnog mulja za više od 80 %), koštalo upola manje od milijarde i 400 milijuna kuna, čak i da nema nikakvog povećanja recikliranja tijekom vremena.

Pozivamo građane da preuzmu naše komentare na Plan gospodarenja otpadom, potpišu ih i pošalju na adresu Gradskog poglavarstva.

Plan gospodarenja otpadom ne sadrži nikakve ozbiljne mjere za poboljšanje katastrofalnog stanja gdje se samo 2.4 % otpada u Zagrebu reciklira zaslugom gradskih poduzeća (putem uličnih kontejnera i reciklažnih dvorišta), a čak 75% komunalnog otpada i s njim vrijednih sirovina završi na odlagalištu u Jakuševcu.

Gradska vlast prema Planu namjerava cijeli problem otpada riješiti gradnjom velike spalionice koja će zapravo spaljivati novac građana Grada Zagreba. Spalionica će prema Planu koštati 1 milijardu i 400 milijuna kuna zbog čega će se komunalna naknada građanima morati povećati barem za 60 %.

No to je samo početna cijena spalionice, a poučeni iskustvima Pročistača otpadnih voda i Muzeja za suvremenu umjetnost procjenjujemo da bi konačna cijena završetkom gradnje mogla doseći i astronomsku svotu od 3 milijarde kuna.

Toj svoti treba pridodati i oportunitetni trošak jer će se u spalionici spaljivati otpad iz kojeg bi se recikliranjem mogle izvući sirovine vrijedne 100 milijuna kuna godišnje što bi prema iskustvima u EU zaposlilo oko 700 ljudi.

Recikliranjem bi se uštedila i velika količina energija inače potrebna za izradu novih sirovina pa je tragikomično da se spalionica u Planu predstavlja i kao mala elektrana.   

Spalionica ne samo da bi svake godine spaljivala novac poreznih obveznika, već je i velika prijetnja za okoliš i zdravlje. Zbog zagađenja zraka nano česticama koje uzrokuju brojne kancerogene bolesti, Europskom parlamentu je 2008. čak 35.000 doktora uputilo peticiju kojom traže zabranu izgradnje novih spalionica otpada.

Nadalje, planirana spalionica u Zagrebu bi godišnje spaljivala 400.000 tona, a produkt od godišnje 100.000 tona opasnog pepela bi se prema Planu odlagao na Jakuševcu.

To znači da se odlagalište neće zatvoriti 2010. kao što je gradonačelnik više puta javno obećavao, već će se na njemu u budućnosti odlagati i opasni otpad. 

Kontakt:

  • Marijan Galović, voditelj programa gospodarenja otpadom Zelene akcije, 098 849 982
  • Jagoda Munić, potpredsjednica Zelene akcije, 098 1795690

Autor: Eugen Vuković

14.09.09. 02:00

P9142534 P9142535 P9142564 P9142555 P9142526
P9142521 P9142583 P9142591 P9142547 P9142582
P9142556 P9142548
Izveden performans kao kritika nacrta zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom - Slika 1
+
Izveden performans kao kritika nacrta zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom - Slika 2
+
Izveden performans kao kritika nacrta zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom - Slika 3
+
Izveden performans kao kritika nacrta zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom - Slika 4
+
Izveden performans kao kritika nacrta zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom - Slika 5
+
Izveden performans kao kritika nacrta zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom - Slika 6
+
Izveden performans kao kritika nacrta zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom - Slika 7
+
Izveden performans kao kritika nacrta zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom - Slika 8
+
Izveden performans kao kritika nacrta zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom - Slika 9
+
Izveden performans kao kritika nacrta zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom - Slika 10
+
Izveden performans kao kritika nacrta zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom - Slika 11
+
Izveden performans kao kritika nacrta zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom - Slika 12
+
1 / 12

Izveden performans kao kritika nacrta zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom - Slika 1