FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Rješenja gradonačelničkih kandidata_kinja za probleme s otpadom u Zagrebu Vijest

Donosimo odgovore kandidata_kinja za gradonačelnika_cu Zagreba na konkretna pitanja o načinu rješavanja najvećih problema u gospodarenju otpadom u Zagrebu.
Prijes

S obzirom da je neodgovarajuće gospodarenje otpadom jedan od najvećih okolišnih i društvenih problema u Zagrebu, u sklopu kampanje "Dosta je! Izađi na izbore!, udruge Zelena akcija i UZOR poslale su kandidatima_kinjama s najvećim šansama na izborima za gradonačelnika_cu (sudeći po anketama) navedena pitanja:

1. Kako planirate poboljšati sustav odvojenog prikupljanja otpada koji je trenutno ponajviše baziran na spremnicima na javnim površinama? Kako bi se prema Vašem planu otpad prikupljao u višestambenim zgradama, a kako u kućama?
2. Kako planirate poboljšati sustav naplate odvoza otpada? Kako bi se novi način naplate provodio u višestambenim zgradama, a kako u kućama?
3. Planirate li zatvoriti odlagalište Jakuševec? Ako da, kada?
4. Smatrate li da Zagrebu treba centar za gospodarenje otpadom ili planirate na neki drugi način riješiti zbrinjavanje otpada? Planirate li izgraditi centar za gospodarenje otpadom u Resniku? Ako da, što bi se sve u njemu nalazilo?
5. Koja sve postrojenja za obradu otpada planirate izgraditi u Zagrebu?
6. Planirate li uvoz miješanog otpada iz Zagrebačke županije na obradu u Zagreb?
7. Planirate li izvoz biootpada na obradu u kompostanu u Novsku?
8. Koje mjere prevencije nastanka otpada i ponovne uporabe planirate provoditi?
9. Kako planirate riješiti problem velikih ilegalnih odlagališta poput Ježdovca?

Na poveznici se nalaze pristigli odgovori četvero kandidata_kinje, dok se troje kandidata_kinje nije odazvalo na upit iako je izrazito važno da javnost bude detaljnije upoznata s njihovim planovima za rješavanje problema s otpadom koji poprilično narušavaju kvalitetu života u Zagrebu

Podsjetimo, udruge su performansom na Dan planeta Zemlje kod odlagališta Jakuševec pozvale građane i građanke na izbore te poručile kako je krajnje vrijeme za temeljite promjene u kaotičnom sustavu gospodarenja otpadom u Zagrebu. Udruge pozivaju sve zainteresirane da pročitaju odgovore i procijene tko se zalaže za najodrživija rješenja za dugogodišnje probleme s otpadom u Zagrebu.


12.05.21. 13:34