FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Protiv spalionice otpada! Za održiv sustav gospodarenja otpadom! Izvještaj

U ponedjeljak 16. lipnja 2014. godine Zelena akcija je organizirala tribinu "Kako u Zagrebu reciklirati otpad, a ne loše ideje?" Na tribini su sudjelovali dr.sc. Slaven Dobrović s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Saša Avirović iz komunalne tvrtke ČAKOM d.o.o., Marijan Galović iz Instituta za ruralni razvoj i ekologiju te Bernard Ivčić iz Zelene akcije. Unatoč pozivu, tribini se nisu odazvali predstavnici grada Zagreba niti Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
Img_2980

Glavni zaključak tribine jest kako je u Zagrebu potrebno uspostaviti sustav gospodarenja otpadom koji poštuje hijerarhiju gospodarenja otpadom. Kako je na tribini naveo dr.sc. Slaven Dobrović, izvanredni profesor i voditelj Katedre za inžinjerstvo vode i okoliša na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, takav sustav isključuje bilo kakvo spaljivanje ili proizvodnju goriva za spaljivanje te se temelji na povećanom odvojenom prikupljanju i recikliranju otpada. Takav sustav povećava stupanj održivosti društva jer se njime smanjuje crpljenje neobnovljivih resursa i zagađivanje okoliša, najjeftiniji je, donosi brojne uštede lokalnoj zajednici te je radno intenzivan, tj. doprinosi zapošljavanju pa time i socijalno prihvatljiv.

Grad Zagreb već nekoliko godina kasni s donošenjem Plana gospodarenja otpadom, a svaki prijedlog Plana u tom periodu uključivao je gradnju okolišno, ekonomski i zdravstveno štetne spalionice otpada, potpuno zanemarujući prioritete u hijerarhiji gospodarenja otpadom. To je dovelo do stanja u kojem je gospodarenje otpadom u Zagrebu na poraznoj razini. Unatoč definiranim obvezama koje se tiču povećanja stope recikliranja i uspostave kvalitetnog sustava odvojenog prikupljanja otpada uvođenjem naplate prema količini, novim Planom ponovno se spaljivanje otpada želi istaknuti kao glavno rješenje problema otpada u Zagrebu. Kao alibi za izgradnju spalionice, građane se putem medija proziva za nedostatak želje za odvajanjem otpada te ih se licemjernom kampanjom poziva na odvajanje, a zapravo im uopće nije omogućena infrastruktura kakvu ima niz europskih gradova s preko 70% odvojeno skupljenog otpada.

Primjeri iz Europe i Amerike pokazuju kako je uspostavom sustava koji se temelji na odvojenom prikupljanju otpada po principu „od vrata do vrata“, moguće postići i preko 70% odvajanja otpada za reciklažu te je stoga apsolutno bespotrebno govoriti o izgradnji spalionice, istaknuo je potpredsjednik Instituta za ruralni razvoj i ekologiju Marijan Galović. Najbolji primjeri za to su 1500 općina na sjeveru Italije koje su se odrekle spalionica te danas recikliraju značajan postotak otpada (regija Veneto po broju stanovnika identična Hrvatskoj preko 68%, provincija Treviso 77%, Varese 63% itd.), grad San Francisco u Americi više od 80%, te brojni drugi gradovi i općine. Da je sustav moguće ekonomski održivo organizirati i napraviti velik pomak u kratkom vremenu pokazuje i primjer Ljubljane koja je u 6 mjeseci ostvarila povrat svih sredstava uloženih u odvojeno prikupljanje otpada te danas odvojeno prikuplja oko 60% otpada, kao i Milano koji je u roku od godinu dana napravio veliki skok u odvojenom prikupljanju otpada. Na navedenim je primjerima dokazano i da se ulaganjem u uvođenje usluge odvojenog prikupljanja “od vrata do vrata” ukupni troškovi komunalnog poduzeća ne povećavaju jer se istovremeno smanjuju troškovi odlaganja otpada, a ostvaruje se i dodatan prihod plasmanom odvojeno prikupljenih i recikliranih materijala na tržište.

Osim inozemnih, postoje i hrvatski primjeri uspješne prakse. Čakovec i Krk, lideri u odvojenom prikupljanju i recikliranju otpada u Hrvatskoj (oko 40%) i dalje se, nažalost,  suočavaju s nizom prepreka koje ih koče u dostizanju spomenutih europskih postotaka, Kako je naveo Saša Avirović, voditelj tehničkog sektora komunalnog poduzeća ČAKOM d.o.o. iz Čakovca, bez aktivnog sudjelovanja korisnika usluga, svi napori osuđeni su na neuspjeh. Stoga je, uz osiguravanje potrebne infrastrukture za odvajanje na licu mjesta, na prvom mjestu nužna edukacija korisnika na suradnju i odgovorno postupanje s proizvednim otpadom, kao i motivacija kroz strukturu cijene prikupljanja komunalnog otpada. Na taj se način smanjuje mogućnost zloporabe sustava i nepropisnog odlaganja otpada te se povećava kvaliteta prikupljenih materijala.

Zelena akcija traži da i Grad Zagreb novim Planom gospodarenja otpadom definira kvalitetan i održiv sustav gospodarenja otpadom. Takav sustav mora se temeljiti na efikasnim mjerama kreiranim sukladno hijerarhiji gospodarenja otpadom.

Fotografije s tribine pogledajte ovdje.
 


18.06.14. 14:14