FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Pitanja kandidatima_kinjama za gradonačelnika_cu Zagreba o rješavanju problema s otpadom Vijest

U sklopu kampanje "Dosta je! Izađi na izbore!, udruge Zelena akcija i UZOR su kandidatima_kinjama za gradonačelnika_cu Zagreba poslale dopis s konkretnim pitanjima o rješavanju najvećih problema u gospodarenju otpadom u Zagrebu.
Img_6560_51132098320_o2

Udruge smatraju kako je izrazito važno da javnost bude detaljnije upoznata s planovima kandidata_kinja za rješavanje nagomilanih problema s otpadom koji poprilično narušavaju kvalitetu života u Zagrebu. Podsjetimo, udruge su performansom na Dan planeta Zemlje kod odlagališta Jakuševec pozvale građane i građanke na izbore te poručile kako je krajnje vrijeme za temeljite promjene u kaotičnom sustavu gospodarenja otpadom u Zagrebu. 

Odgovore na pitanja koja su upućena kandidatima_kinjama udruge će predstaviti javnosti putem društvenih mreža. Pitanja su sljedeća:

1. Kako planirate poboljšati sustav odvojenog prikupljanja otpada koji je trenutno ponajviše baziran na spremnicima na javnim površinama? Kako bi se prema Vašem planu otpad prikupljao u višestambenim zgradama, a kako u kućama?

2. Kako planirate poboljšati sustav naplate odvoza otpada? Kako bi se novi način naplate provodio u višestambenim zgradama, a kako u kućama?

3. Planirate li zatvoriti odlagalište Jakuševec? Ako da, kada?

4. Smatrate li da Zagrebu treba centar za gospodarenje otpadom ili planirate na neki drugi način riješiti zbrinjavanje otpada? Planirate li izgraditi centar za gospodarenje otpadom u Resniku? Ako da, što bi se sve u njemu nalazilo?

5. Koja sve postrojenja za obradu otpada planirate izgraditi u Zagrebu?

6. Planirate li uvoz miješanog otpada iz Zagrebačke županije na obradu u Zagreb?

7. Planirate li izvoz biootpada na obradu u kompostanu u Novsku?

8. Koje mjere prevencije nastanka otpada i ponovne uporabe planirate provoditi?

9. Kako planirate riješiti problem velikih ilegalnih odlagališta poput Ježdovca?


29.04.21. 15:53