FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Održana radionica kućnog kompostiranja Izvještaj

Zelena akcija je u petak 14.12.2018. održala radionicu samogradnje kućnih kompostera na kojoj je o izradi kompostera i procesu kompostiranja educirano 10 građana/ki koji su nakon radionice kući ponijeli i besplatan komposter.
Dsc_0055

Besplatna radionica kućnog kompostiranja trajala je oko 2 sata i sastojala se od teorijskog i  praktičnog dijela. Teorijski dio uključivao je prezentaciju u sklopu kojeg se moglo naučiti sve o postojećem načinu zbrinjavanja biootpada u RH, o planovima za budućnost te o važnosti kompostiranja za sustav gospodarenja otpadom i očuvanje okoliša. Također, bilo je riječi o vrstama kompostiranja te je detaljno objašnjen svaki korak kompostiranja u kanti u stanu/kući, kao i mogućnosti uporabe gotovog komposta.

Potom je uslijedio praktični dio radionice u sklopu kojeg je demonstriran proces izrade i pripreme kante za kompostiranje te proces samog kompostiranja, u kojem su se aktivno uključili i sami sudionici koji su uz pomoć voditelja radionice Marka Košaka izradili svoje kante za kompostiranje te ih besplatno ponijeli kući zajedno sa svim materijalima potrebnim za započinjanje procesa kompostiranja. Osim toga, sudionici su dobili i dodatne edukativne materijale o kompostiranju i otpadu općenito.

Glavna poruka radionice je da je biootpad vrijedna sirovina za kompost (plodno tlo) te se kompostiranjem doprinosi kružnom toku tvari u prirodi, za razliku od spaljivanja i odlaganja koja štete okolišu. Također, na globalnoj razini kompostiranje pridonosi većoj raspodjeli pravde i ravnoteže između zemalja globalnog sjevera i juga jer se smanjuje globalni utjecaj koji industrijalizirane zemlje sjevera, sa svojom sve većom potrošnjom dobara i konzumerizmom, a sve manjom praksom ponovne uporabe stvari umjesto bacanja istih, imaju na globalni jug koji podnosi svu težinu naših loših životnih navika.

Fotografije sa jučerašnje radionice nalaze se u prilogu, letak s uputama je ovdje, a video priručnik o kompostiranju ovdje.


18.12.18. 13:58