FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Odbacite Plan gospodarenja otpadom! Priopćenje

Aktivisti Zelene akcije i udruge UZOR iz Resnika su danas (13.2.2013.) u 11 sati ispred zgrade Gradske uprave organizirali prosvjednu akciju na kojoj su tražili odbacivanje prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba.
Img_0657_copy

Navedeni Plan, među ostalim, predviđa gradnju skupe i štetne spalionice otpada u Resniku, umjesto da uvede sustav gospodarenja otpadom koji se bazira na smanjenju nastanka otpada i recikliranju. Prema analizi koju je napravila Čistoća, postojeću količinu od oko 250.000 tona komunalnog otpada koji se godišnje odlaže, moguće je smanjiti na svega 45.000 tona pomoću adekvatnog odvojenog prikupljanja otpada te izgradnjom postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada. Na taj način, izgradnja spalionice otpada nije potrebna.

Spalionica prema procjenama košta 1 milijardu i 400 milijuna kuna zbog čega će se komunalna naknada građanima morati drastično povećati. Toj svoti treba pridodati i oportunitetni trošak jer će se u spalionici spaljivati otpad iz kojeg bi se recikliranjem mogle izvući sirovine vrijedne preko 100 milijuna kuna godišnje, što bi otvorilo i mnogo radnih mjesta.

Spalionica ne samo da bi svake godine spaljivala novac poreznih obveznika, već je i velika prijetnja za okoliš i zdravlje. Gradnja predviđene spalionice rezultirala bi sa čak 90.000 tona toksičnog pepela godišnje, nastalog kao produkt spaljivanja otpada. Zbog zagađenja zraka, Europskom parlamentu je 2008. čak 35.000 liječnika uputilo peticiju kojom traže zabranu izgradnje novih spalionica otpada.

Prema europskoj Direktivi o odlagalištima otpada, do kraja 2013. godine moramo u odnosu na baznu 1997. godinu za 25% smanjiti količinu biootpada koja se na godišnjoj razini odvozi na odlagališta. U ovom Planu se problem odvojenog prikupljanja biootpada gotovo u potpunosti zanemaruje što će nas onemogućiti da na nacionalnoj razini dostignemo cilj iz navedene direktive, zbog čega ćemo godišnje morati plaćati penale u iznosu od nekoliko milijuna eura. Nadalje, europska Okvirna direktiva o otpadu obvezuje sve države članice EU, što će za nekoliko mjeseci biti i Hrvatska, da do 2020. godine odvojeno prikupljaju najmanje 50% komunalnog otpada. Predloženi Plan za Zagreb ne predviđa mjere koje mogu ostaviti ovaj cilj, što će također rezultirati plaćanjem penala.

Zbog svega toga zahtijevamo odbacivanje predloženog Plana gospodarenja otpadom, te izradu novog strateškog dokumenta koji mora sadržavati mjere za odvojeno prikupljanje svih vrsta komunalnog otpada, ćime će se eliminirati potreba za izgradnjom spalionice.


13.02.13. 13:02

Img_0613_20copy Img_0638 Img_0649_20copy Img_0657_20copy Img_0664_20copy
Img_0668_20copy Img_0660_20copy Img_0673
IMG_0613 copy
+
IMG_0638
+
IMG_0649 copy
+
IMG_0657 copy
+
IMG_0664 copy
+
IMG_0668 copy
+
IMG_0660 copy
+
IMG_0673
+