FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Novi plan, stara spalionica! Priopćenje

Novi zagrebački Prostorni plan, o čijim izmjenama danas završava javna rasprava, predviđa izgradnju štetne spalionice otpada u Resniku. Uputili smo službene komentare u kojima tražimo da se spalionica ukloni iz ovog dokumenta jer je okolišno i zdravstveno štetna te ekonomski neisplativa i neodrživa.
Pijani_milijarerweb6999

Ukupna vrijednost otpada koja se godišnje odlaže na Jakuševcu je preko 150 milijuna kuna, a većina toga bi se uništavala u spalionici koja je predviđena ovim Prostornim planom. Osim toga, spalionica je u suprotnosti s nacionalnim Planom gospodarenja otpadom koji ne predviđa izgradnju takvih objekata.    

Grad Zagreb prije svega mora donijeti svoj Plan gospodarenja otpadom, u skladu s nacionalnim Planom, kojim će definirati kvalitetan sustav gospodarenja otpadom kao i postrojenja u okviru Centra za gospodarenje otpadom. Kvalitetan sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva mjere za prevenciju nastanka otpada, odvojeno prikupljanje od vrata do vrata, recikliranje, kompostiranje te mehaničko-biološku obradu bez proizvodnje goriva za spaljivanje. U skladu s tim, u okviru Centra za gospodarenje otpadom ne smije se nalaziti postrojenje za termičku obradu otpada već sortirnica otpada, kompostana te postrojenje za mehaničko-biološku obradu s anaerobnom digestijom i drugim mehanizmima za recikliranje poput proizvodnje sintetičkog pijeska.    

Dodatni problem s ovim izmjenama Prostornog plana je što ih nisu izradile gradske institucije nego jedna privatna tvrtka. Nakon što se ista situacija desila s izradom posljednjih izmjena zagrebačkog GUP-a, ovakva praksa privatizacije izrade prostornih planova sada postaje zabrinjavajuće pravilo. Nemoguće je da gradske službe koje kumulativno zapošljavaju više stručnjaka za prostorno planiranje od bilo koje usporedive službe u državi nisu u stanju napraviti prijedlog izmjena Prostornog plana. Tražimo da se ovakav princip obustavi i da se takvi poslovi povjere Zavodu za prostorno uređenje.

Svakako želimo ukazati i da termin održavanja javne rasprave u vrijeme novogodišnjih praznika pokazuje da nadležni gradski ured želi smanjiti broj pristiglih komentara i da ih zapravo nije briga za mišljenje građana i građanki Zagreba. Uvjereni smo da nije bilo nikakve prepreke da se početak javne rasprave pomakne za 2 tjedna kako bi se ona odvila u periodu kada se više ljudi može uključiti. Održavanje javnog izlaganja samo dva dana nakon Nove godine rezultiralo je manjim odazivom građana i građanki, a cijeli proces će vjerojatno rezultirati manjim brojem pristiglih primjedbi što će zasigurno smanjiti kvalitetu Plana.

Svakako ćemo nastaviti pratiti proces donošenja Prostornog plana koji će nakon obrade pristiglih komentara biti upućen zastupnicima zagrebačke Gradske skupštine na usvajanje te ćemo ga nastojati unaprijediti.


13.01.17. 13:09