FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

NE spaljujte resurse, zdravlje i javni interes! Priopćenje

Tražimo od gradskih zastupnika da se usprotive prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba (PGO), poručili su aktivisti Zelene akcije i udruge UZOR na današnjoj prosvjednoj akciji ispred zagrebačke Gradske skupštine. Ovaj Plan predviđa izgradnju štetne spalionice otpada, a zanemaruje prevenciju nastanka otpada, odvojeno prikupljanje i reciklažu. Protiv PGO-a, aktivisti su prosvjedovali prije 2 tjedna kada se trebala održati sjednica Gradske skupštine, a prosvjedovali su i danas, proizvodeći buku pomoću sirena i zviždaljki.
Img_4003

Poručili su kako je PGO ostao neizmijenjen te da bi njegova primjena ugrozila zdravlje građana Zagreba i predstavljala financijski uteg idućih nekoliko desetljeća.

Postojeći prijedlog PGO-a u potpunosti ignorira argumentirane primjedbe koje su u toku javne rasprave poslali stručnjaci, udruge i građani kako bi naglasili štetu koju bi predloženi Plan imao za okoliš i građane Zagreba. Osim toga, kao nužan preduvjet za usvajanje PGO-a na glasanje su upućene i izmjene Prostornog plana Grada Zagreba te ukidanje statusa vodozaštitne zone s područja zagrebačkog naselja Resnik za potrebe izgradnje spalionice otpada. Takav pristup dokazuje da gradska vlast ne vodi brigu o javnom interesu i zaštiti okoliša, već građane Zagreba planira skupom i zastarjelom investicijom dovesti u dugoročnu ekonomsku ovisnost, bez ikakvog unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom.

Prijedlog PGO spalionicu otpada predstavlja kao jedino rješenje za pitanje otpada u Zagrebu, a uopće ne daje alternativu niti ne analizira mjere koje su prioritetne prema Zakonom propisanoj hijerarhiji gospodarenja otpadom: prevencija nastanka otpada, ponovna uporaba, odvojeno prikupljanje „od vrata do vrata“ i maksimalno recikliranje. Kombinacijom ovih mjera, zajedno s alternativnim zbrinjavanjem mulja iz Pročistača voda, količine otpada se mogu smanjiti i preko 95% u odnosu na ukupnu količinu, što bi rezultiralo 10 puta manjom količinom ostatnog otpada nego u slučaju gradnje spalionice. Spalionica bi svake godine stvarala oko 100.000 tona šljake za odlaganje te oko 10.000 tona toksičnog otpada, za kojeg se dodatno mora skupo plaćati izvoz. Uz to, sustav mjera koje isključuju spaljivanje znatno je jeftinija te se lako može sufinancirati iz fondova EU, dok je za izgradnju spalionice vrlo teško osigurati navedena sredstva, budući da prioritet u financiranju imaju mjere koje spadaju u više stupnjeve hijerarhije gospodarenja otpadom. Uz to, izgradnja spalionice uzrokovala bi višestruko povećanje komunalne naknade za građane Zagreba.

Sustav gospodarenja otpadom koji se predlaže Planom ne uključuje nikakve mjere kojima bi se odvojeno prikupljen otpad sa sadašnjih 25% do 2020. godine povećao na Zakonom propisanih najmanje 50%. Neispunjavanje tog cilja donijelo bi dodatan financijski teret građanima Zagreba. To ukazuje na nužnost reforme sustava odvojenog prikupljanja otpada sa neefikasnih zelenih otoka i reciklažnih dvorišta prema principu “od vrata do vrata“ kojim bi se građanima omogućilo jednostavno odvajanje otpada na kućnom pragu. Time bi se povećala količina odvojenog otpada, uveo sustav kontrole i omogućilo građanima da sami formiraju svoje mjesečne račune. Oni koji bi odvajali otpad te posljedično imali manje miješanog otpada, shodno tome imali bi i niže račune. Takav sustav moguće je uspostaviti u vrlo kratkom vremenu i ispuniti zadane ciljeve, ali za to je potrebna politička volja.

Osim što se izgradnjom spalionice ne bi mogao uspostaviti kvalitetan sustav recikliranja, niti ispuniti ciljevi propisani Zakonom i europskim direktivama, niz je i drugih argumenata koji ukazuju na štetnost spaljivanja otpada. Trošku spalionice treba pridodati i oportunitetni trošak jer bi se u spalionici spaljivao otpad iz kojeg bi se recikliranjem mogle izvući vrijedne sirovine, koje bi donijele dodatan prihod i mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Nadalje, brojna mjerenja pokazuju da spalionice često emitiraju nedozvoljene količine opasnih spojeva (poput dioskina i furana) te stakleničkih plinova sa izrazito negativnim utjecajem na zdravlje ljudi i zagađenje okoliša. Valja napomenuti i činjenicu da je energetska učinkovitost spalionica relativno niska jer je udio energije koja se dobiva i plasira u obliku električne ili toplinske energije za grijanje kućanstava vrlo mali. Puno bi se više energije uštedjelo recikliranjem resursa koji se planiraju spaljivati.

Zelena akcija i UZOR traže trajno odbacivanje predloženog PGO, provedbu analiza isplativosti i efikasnosti sustava gospodarenja otpadom temeljenog na mjerama prevencije nastanka, ponovne uporabe, primarne selekcije i maksimalne reciklaže. Shodno tome potrebno je izraditi novi PGO koji bi stvorio održiv sustav gospodarenja otpadom kojim se čuva zdravlje, okoliš i štede ogromna financijska sredstva i ograničeni resursi.

Slike s akcije pogledajte ovdje.


09.10.14. 10:15

Img_4002 Img_4010 Img_4003 Img_4034 Img_4035
Img_4041 Img_4045 Img_4042 Img_4056 Img_4058
Img_4061 Img_4068 Img_4076 Img_4071 Img_4091
Img_4080 Img_4097 Img_4095 Img_4106 Img_4116
Img_4119 Img_4012 Img_4014 Img_4030
IMG_4002
+
IMG_4010
+
IMG_4003
+
IMG_4034
+
IMG_4035
+
IMG_4041
+
IMG_4045
+
IMG_4042
+
IMG_4056
+
IMG_4058
+
IMG_4061
+
IMG_4068
+
IMG_4076
+
IMG_4071
+
IMG_4091
+
IMG_4080
+
IMG_4097
+
IMG_4095
+
IMG_4106
+
IMG_4116
+
IMG_4119
+
IMG_4012.JPG
+
IMG_4014.JPG
+
IMG_4030.PG
+