FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Naplata po stvarnom, a ne izmišljenom volumenu otpada! Priopćenje

Aktivisti/ce Zelene akcije su danas ispred zgrade zagrebačke Gradske uprave organizirali prosvjednu akciju kojom su se usprotivili štetnoj naplati odvoza otpada u Zagrebu. U novom modelu naplate, s kojim je gradska vlast krenula u prosincu, kvadratura kućanstva se zamjenjuje s izmišljenim fiksnim volumenom spremnika za miješani otpad i fiksnim brojem odvoza koji ne odgovaraju potrebama građana.
1
Građanima se odvoze poluprazne kante i to više puta tjedno, a sve u svrhu da im se naplate što veći mjesečni računi za otpad.

Ovim sustavom većina građana mora plaćati odvoz veće količine otpada nego što zaista proizvede. To znači da se nastavlja nepravedna i štetna naplata, a okolišu se nanosi velika šteta zbog nastavka proizvodnje velikih količina miješanog otpada za gomilanje na odlagalištu.

Akcijom je slikovito prikazan sustav kakav trenutno postoji u Zagrebu temeljen na velikim spremnicima za miješani otpad, te sustav kakav bi trebao biti, a on uz manji spremnik za miješani otpad uključuje i spremnik za biootpad te za reciklante. U sustavu kakav trenutno postoji građanima se nameće izmišljen volumen spremnika bez uvažavanja njihovih potreba te su stoga aktvisti istaknuli i transparent „Naplata po stvarnom, a ne izmišljenom volumenu! 60l ≠ 120l“.

Novim modelom naplate, građanima se mjesečni računi više ne izračunavaju po kvadraturi, već na temelju volumena spremnika za miješani otpad i broja odvoza tog spremnika. Problem je da građani ne mogu sami, sukladno svojim potrebama, odabrati veličinu spremnika i broj odvoza. Građanima se nameće izmišljeni volumen spremnika za miješani otpad koji velikoj većini građana nije potreban, kao i fiksno definiran prevelik broj odvoza. To rezultira nepotrebnim izlaskom kamiona i odvozom polupraznih kanti više puta tjedno, a sve u svrhu da se građanima naplate što veći mjesečni računi za otpad. Popuste koje je najavio gradonačelnik Bandić i Čistoća dobili su samo neki građani i to u simboličnim iznosima od par kuna što građanima ništa ne znači s obzirom da su im računi ionako nepravedno previsoki, a kvaliteta usluge vrlo niska.

Osim toga, građani također i dalje nemaju mogućnost da lako i jednostavno odvoje otpad. Naime, nastavlja se neefikasan sustav odvajanja bez ikakve kontrole u malobrojnim spremnicima raštrkanim po gradu. Građanima nisu osigurani nikakvi dodatni spremnici za odvajanje otpada na kućnom pragu. Takva nebriga gradske vlasti mogla bi uskoro rezultirati novim povećanjem iznosa na računima zbog neispunjenja ciljeva odvajanja i smanjenja odlaganja na odlagalište.

Tražimo od gradskih vlasti i Čistoće da prestanu poticati proizvodnju velikih količina miješanog otpada i građanima nepravedno naplaćivati otpad kojeg građani uopće nisu niti proizveli. Također, tražimo da se građanima osigura odabir volumena spremnika za miješani otpad ovisno o njihovim potrebama, odabir broja odvoza spremnika za miješani otpad i spremnike za odvajanje reciklanata i biootpada na kućnom pragu (u okviru  ili ispred zgrade/kuće). Na taj bi se  način uspostavila kvalitetna i pravedna naplata otpada po volumenu proizvedenog miješanog otpada te bi se građanima omogućilo samostalno formiranje mjesečnih računa kroz odvajanje otpada. Građani koji bi odvajali više otpada posljedično bi imali manje miješanog otpada te shodno tome i niže mjesečne račune.

Takav sustav bi omogućio i smanjenje neefikasnih 'zelenih otoka' udaljenih od samih kućanstava te ubrzano povećanje količine odvojeno skupljenog otpada, čime bi se izbjegle kazne za nepostizanje ciljeva odvojenog skupljanja. U brojnim velikim gradovima poput Trevisa, Milana, Ljubljane, Dresdena, San Francisa, Canberre itd. postoje takvi sustavi odvajanja i naplate po količini, što dokazuje kako su izlike o nemogućnosti uspostave ovakvih sustava u velikim gradovima jednostavno netočne.


08.12.15. 12:31