FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Ministarstvo okoliša i dalje protiv prava građana na kvalitetno odvajanje otpada Priopćenje

Pozivamo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode da izmijeni prijedlog Uredbe o komunalnom otpadu koja propisuje način prikupljanja otpada od građana RH, zato što građanima onemogućuje kvalitetno odvajanje otpada i samostalno formiranje mjesečnih računa koje nalažu europski i nacionalni propisi.
Img_2213

Ova Uredba trebala bi biti temelj unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom i prilagođavanja sustava građanima. Međutim, predloženi sadržaj Uredbe ne predstavlja gotovo nikakav kvalitativan pomak, već nastavak niza zastarjelih i loših ideja u zaostalom sustavu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.

Prijedlogom ovakve Uredbe pokušava se uspostaviti trajni mehanizam koji u praksi neće povećati količinu odvojeno prikupljenog otpada, iako je to obaveza prema nacionalnim i europskim propisima. Jedina promjena kojom se pokušava poboljšati postojeće stanje jest davanje kućanstvima mogućnosti izbora između korištenja spremnika za miješani otpad, spremnika za miješani otpad bez biorazgradivog otpada i spremnika za biorazgradivi otpad. Međutim, istovremeno se, osim miješanog, planira naplaćivanje i odvojenih frakcija otpada čime se građane nikako ne motivira na odvajanje otpada. Uz to, ne planiraju se nikakvi mehanizmi nadzora i kontrole odvajanja koji bi onemogućili zlouporabe sustava i ilegalno odlaganje, što znači da su predviđene promjene samo kozmetičke naravi. Građanima se i dalje ne omogućava ostvarivanje nijhovog zakonskog prava da na svom kućnom pragu odvajaju različite frakcije otpada u osiguranu infrastrukturu te sami formiraju svoje mjesečne račune za otpad na način da oni koji odvajaju otpad imaju niže račune jer imaju manje miješanog opada koji se jedini naplaćuje.

Kao temelj budućeg sustava odvojenog prikupljanja otpada u RH i dalje se predviđa dokazano neefikasan sustav odvojenog prikupljanja otpada putem zelenih otoka i reciklažnih dvorišta udaljenih od mjesta boravka građana. U glavnom gradu RH, primjerice, takvim se sustavom odvojeno prikuplja tek 1,6% ukupne količine otpada, što je postotak sa dna europske ljestvice. Na taj se način nikako neće moći ispuniti obveze iz nacionalnih i europskih propisa koje nalažu najmanje 50% odvojeno prikupljenog otpada do 2020. godine, što će posljedično rezultirati i plaćanjem visokih penala Europskoj uniji.

Tražimo izradu novog prijedloga Uredbe koji će kao temelj sustava definirati odvojeno prikupljanje otpada po principu „od vrata do vrata“ što znači opskrbu građana spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada na licu mjesta i čipiranim vrećicama za svaku pojedinu frakciju otpada. Opskrbom građana potrebnom infrastrukturom omogućilo bi se uklanjanje neefikasnih zelenih otoka udaljenih od samih kućanstava, uvođenje sustava individualne odgovornosti i samostalno formiranje računa od strane građana, što ima pozitivne efekte na smanjenje količine i povećanje odvajanja otpada. U skladu s time, prijedlogom Uredbe nužno je definirati i unaprjeđenje sustava komunalnog redarstva u svrhu postizanja veće kontrole nad odlaganjem otpada i uspostave kvalitetnog sustava prilagođenog građanima.

Za infrastrukturu potrebnu za predloženi sustav, kao i za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, nužno je propisati izradu financijske konstrukcije temeljene na pridobivanju sredstava iz EU fondova, a ne kreirati mehanizam kojim se jedinicama lokalne samouprave omogućuje obračunavanje različitih dodatnih naknada građanima, kako to predviđa ovaj štetni prijedlog Uredbe. Osim toga, Uredbom je potrebno definirati i obvezu jedinica lokalne samouprave koja se odnosi na kvalitetnu edukaciju građana o njihovim pravima i obvezama u sustavu odvojenog prikupljanja otpada.

Sustavom odvojenog prikupljanja otpada po principu „od vrata do vrata“ u vrlo je kratkom roku roku moguće povratiti uložena sredstva i dostići visok stupanj primarne reciklaže, čime se štede resursi i omogućava otvaranje novih radnih mjesta, što je dokazano na nizu gradova poput Ljubljane, Milana, San Francisca, Canberre itd. Stoga tražimo od Ministarstva da predloži Uredbu kojom bi se i u jedinicama lokalne samouprave RH uspostavio kvalitetan sustav gospodarenja otpadom, prema predloženom modelu, koji je u skladu s načelima održivog razvoja.

Pročitajte i detaljne komentare Zelene akcije na Prijedlog uredbe o komunalnom otpadu.


01.10.14. 14:38