FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Komentari na Plan gospodarenja otpadom Lastova

Zelena akcija izradila je komentare na prijedlog Plana gospodarenja otpadom općine Lastovo 2018-2023.