FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Reciklažna dvorišta - koje vrste otpada?

Na zelene otoke i reciklažna dvorišta u Gradu Zagrebu građani mogu bez naknade odložiti ...
Papir08

Na zelene otoke i reciklažna dvorišta u Gradu Zagrebu građani mogu bez naknade odložiti:

 • Papir i karton
 • Stakleni ambalažni otpad
 • Ravno prozorsko staklo
 • Metalni ambalažni otpad (limenke)
 • PET ambalaža
 • Plastične gajbe od pića
 • PE folija
 • Stiropor
 • Stare baterije
 • Stari lijekovi
 • Gume osobnih vozila
 • Metalni glomazni otpad (bijela tehnika)
 • Otpadna elektro oprema (video i audio tehnika, računala i sl.)
 • Stari akumulatori
 • Fluorescentne cijevi
 • Metali i obojeni metali
 • Građevinski otpad
 • Glomazni otpad iz kućanstava (namještaj)
 • Zeleni otpad (organski otpad)

Autor: Marijan Galović

10.04.09. 14:16