FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Ponovna upotreba

Ponovna upotreba je nekoć bila uobičajena za ambalaže za pića, baš kao i platnene vrećice za kruh, mreže i košare. Jedna staklena boca može se iznova puniti 30 i više puta i time zamijeniti 30 komada po okoliš skupe plastične ambalaže.
Smece_u_sumi_640x480

Ponovna upotreba je nekoć bila uobičajena za ambalaže za pića, baš kao i platnene vrećice za kruh, mreže i košare. Jedna staklena boca može se iznova puniti 30 i više puta i time zamijeniti 30 komada po okoliš skupe plastične ambalaže. Građani i trgovci moraju postati svjesni učinka svojih potrošačkih navika na buduće generacije i njihove probleme s količinom novonastalog otpada. Također, ponovnom upotrebom se može smatrati poklanjanje starog namještaja, odjeće, obuće, kućanskih aparata i igračaka građanima slabije kupovne moći.

PET ili povratna staklena ambalaža? Usporedba rezultata 5 analiza životnog toka (LCA) otpada koje su uspoređivale povratnu ambalažu za napitke te PET nepovratnu ambalažu pokazala je kako je po okoliš višestruko bolja povratna ambalaža.


Autor: Marijan Galović

10.04.09. 14:58