FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Opasni otpad - kratke upute

Poseban problem predstavlja opasni otpad, a kako se s  pojedinim vrstama opasnog otpada  susrećete gotovo svakodnevno  nije na odmet spomenuti kamo ih možete zbrinuti osim u reciklažnim dvorištima.
Neuredjeno

Poseban problem predstavlja opasni otpad, a kako se s  pojedinim vrstama opasnog otpada  susrećete gotovo svakodnevno  nije na odmet spomenuti kamo ih možete zbrinuti osim u reciklažnim dvorištima.

Stare lijekove možete odložiti u ljekarnama, otpadne baterije u većim trgovačkim centrima, otpadna motorna ulja ostavite kod automehaničara koji vam je ulje i zamjenio, te automobilske gume kod vulkanizera. Svi bi ti subjekti trebali prikupljeni otpad predavati ovlaštenim sakupljačima od kojih će dobiti prateće listove za isti.

No moramo istaknuti da otpadne boje i lakove iako pripadaju  kategoriji opasnog otpada, još uvijek niste u Zagrebu u mogućnosti zbrinuti na siguran, besplatan i odgovarajući način, pa nam ne preostaje ništa drugo nego apelirati na vas da ih ne bacate u komunalni otpad već da ih čuvate još neko vrijeme jer kako doznajemo i ovaj će se problem uskoro riješiti.


Autor: Marijan Galović

10.04.09. 14:49