FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Mišljenje Zelene akcije o izgradnji spalionice

Zelena akcija traži veto na gradnju komunalnih spalionica otpada, sve dok se ne primjereno ne riješi problem zbrinjavanja opasnog otpada na nivou Hrvatske i ne donese Program gospodarenja otpadom Grada Zagreba.

Spalionica komunalnog otpada u gradu Zagrebu? 

Zelena akcija traži veto na gradnju komunalnih spalionica otpada, sve dok se ne primjereno ne riješi problem zbrinjavanja opasnog otpada na nivou Hrvatske i ne donese Program gospodarenja otpadom Grada Zagreba, tj. maksimalno ne smanji količina proizvedenog otpada kroz niz poticajnih mjera za smanjivanje količine, ponovnu upotrebu i recikliranje otpada u Gradu Zagrebu.

Zagreb nema izrađen i donesen Program gospodarenja otpadom, kojim bi se odredila politika, strategija i mjere provedbe za maksimalno izdvajanje korisnog i minimaliziranje odlaganja postojećeg otpada. U Hrvatskoj još uvijek ne postoji rješenje za upravljanje opasnim otpadom, a i sama Studija utjecaja na okoliš spalionice navodi da je rješavanje zbrinjavanja opasnog otpada od najveće vaznosti i hitnosti.


Autor: Zelena akcija

03.05.05. 21:00