FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Vijesti: Pročišćivać otpadnih voda Zagreb - sažetak, 15.05.2005

Pročišćivać otpadnih voda Zagreb (POVZ), trenutno u izgradnji, trebao bi riješiti problem nedostatka postrojenja za obradu otpadnih voda za 900 000 stanovnika Zagreba, zbog čega se otpadne vode ispuštaju izravno u rijeku Savu.

Pročišćivać otpadnih voda Zagreb (POVZ), trenutno u izgradnji, trebao bi riješiti problem nedostatka postrojenja za obradu otpadnih voda za 900 000 stanovnika Zagreba, zbog čega se otpadne vode ispuštaju izravno u rijeku Savu. Početna vrijednost projekta je 320 milijuna EUR, a financiraju ga EBRD (Europska banka za restrukturiranje i razvoj), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Grad Zagreb i vlastitim sredstvima. Udio EBRD u financiranju iznosi 55 milijuna EUR ili 17,1875 %. Poboljšanje kvalitete vode rijeke Save zaslužuje svaku pohvalu i EBRD ga prikazuje kao odličan primjer projekta zaštite okoliša, ali je on vrlo skupa prijevara građana Zagreba:

  • Računi kućanstava za vodu u Zagrebu dvostruko su povećani kako bi mogli otplaćivati izgradnju POVZ-a, a i računi u industriji značajno su povećani. Nekoliko industrijskih potrošača odbija plaćati povećane račune za vodu.
  • Stručna komisija koja je imenovana za analizu projekta prije nego što je on odobren od gradskih viječnika rekla je da je projekt " ... potpuno neprimjeren za postojeće stanje kanalizacijskog i sustava odvodnje oborinskih voda Zagreba ..." te je ukazala da neće dovesti do očekivanog poboljšanja. Grad Zagreb u potpunosti je zanemario rezultate komisije.
  • Otpadne vode Zagreba miješaju se sa vodama potoka koji se slijevaju niz obronke obližnje planine Medvednice te su zbog toga podložne iznimno velikim kolebanjima nivoa količine i zagađenosti. Kvaliteta vode rijeke Save značajno se poboljšala nakon odumiranja industrije tijekom 1990-tih, ali i dalje se pojavljuju visoki nivoi zagađenosti prilikom velikih oborina. POVZ ne može obraditi takva nagla i velika količinska kolebanja te je projektiran da takav višak otpadnih voda zaobilazi obradu. Zbog toga će se većina vode (a time i zagađenja) i dalje, kao i prije, izljevati u rijeku Savu.
  • Zbog miješanja sa vodama potoka, otpadne vode Zagreba su prerazrijeđene za biološku obradu unutar POVZ-a te ih on ne može obrađivati.
  • POVZ će pročistiti otpadne vode na neznatno bolji nivo ili čak niti toliko.
  • Članovi stručne komisije predložili su samo mehanički pročiščivać otpadnih voda, čija procijenjena cijena iznosi deset puta manje od POVZ-a. Prijedlog je ignoriran.
  • POVZ će proizvoditi velike količine otpadnog mulja za koji projekt ima riješeno samo privremenu pohranu, dok se za njegovo uklanjanje oslanja na spaljivanje u kontroverznoj, još neizgrađenoj, spalionici komunalnog otpada Zagreb. Jedina spalionica ikada izgrađena u Zagrebu, PUTO, dovela je ozbiljnih zdravstvenih smetnji lokalnog stanovništa te do izostanka plodova na njihovim voćkama. PUTO je  konačno zatvoren 2002. godine nakon nekoliko kršenja sigurnosnih i zdravstvenih propisa (uključujući i bar dva požara). Lokalno stanovništvo nema razloga vjerovati da će nova spalionica biti išta bolja.

Projektiranje i izgradnju POVZ-a izvode Zagrebačke otpadne vode (ZOV), koje su u 97%-tnom vlasništvu konzorcija koji se sastoji od RWE Aqua GmbH (podružnica Thames Water Aqua Holding GmbH) i WTE Wassertechnik (podružnica EVN AG). Preostalih 3% u vlasništvu je Grada Zagreba. Oni će jedini imati koristi od projekta koji nikada nije niti trebao biti odobren.

Kliknite ovdje (PDF (engleski) na stranicama Bankwatch-a) i pročitajte cijelu studiju.


Autor: Zelena akcija

15.05.05. 03:00