FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Izmjene Zakona o otpadu novi korak unatrag

Jučer je završila javna rasprava o izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom koje, nažalost, ne donose nužne promjene na bolje, već degradiraju i postojeće norme u ionako neuređenom sustavu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Zelena akcija poziva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da odustane od niza neprihvatljivih pogoršanja Zakona te sukladno poslanim komentarima napravi opsežnije izmjene kako bi se unaprijedio cjelokupan sustav gospodarenja otpadom.
Ftka_otpad_web

Osim što dijelom uređuju odredbe o gospodarenju otpadom od industrije vađenja minerala, ove izmjene ne donose ništa drugo što bi bilo korisno za poboljšanje sustava gospodarenja otpadom, a na što je Zelena akcija upozorila prilikom donošenja Zakona 2013. godine, kao i prilikom prošlogodišnjih kozmetičkih izmjena Zakona. I ne samo to, ovim izmjenama izbacuju se određeni stavci koji su poslove gospodarenja otpadom detaljnije uređivali i osiguravali njihovu pravilniju provedbu te se nameće jedinicama lokalne samouprave obaveza predavanja otpada u centre za gospodarenje otpadom. To je protivno redu prvenstva gospodarenja otpadom i neprihvatljivo s obzirom na činjenične probleme s kojima se taj zastarjeli koncept susreće na primjerima prvih izgrađenih centara.

Što se tiče samog Zakona, on zahtijeva temeljitu reviziju s obzirom na nove ciljeve europskih politika o gospodarenju otpadom u sklopu paketa mjera poticanja cirkularne ekonomije. Niz članaka u Zakonu potrebno je izmijeniti kako bi se on uskladio s tim ciljevima koji teže smanjenju nastanka otpada te njegovoj ponovnoj uporabi i recikliranju.

„Danas imamo Zakon koji sadrži brojne zastrajele mjere i ciljeve te kontradiktorne članke koji jako dobro služe neodgovornim dionicima u sustavu čija štetna interpretacija tih članaka nanosi veliku štetu okolišu i krvatskom gospodarstvu. Ministarstvo se ne trudi to poboljšati, već korača unazad te ovim izmjenama degradira i postojeće norme“, poručio je Marko Košak iz Zelene akcije.

Primjeri i prijedlozi izmjena Zakona koje smo naveli u poslanim komentarima pokazuju kako je nužna cjelovita intervencija kako bi se Zakon u cijelosti poboljšao, stoga pozivamo Ministarstvo da uvaži naše zahtjeve. Jasnije i nedvosmislene odredbe te kriteriji sukladni strogo propisanim prioritetima u gospodarenju otpadom učinit će Zakon lakše primjenjivim u praksi, a sve u cilju kvalitetnog zbrinjavanja otpada u skladu s javnim interesom i zaštitom okoliša.


10.09.18. 15:23