FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Grabovica je daleko od rješenja, a Lučino Razdolje ne smije postati nova Grabovica Priopćenje

Građanima i građankama Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije smeće je došlo do grla, a ta je situacija rezultat višegodišnje neodgovornosti lokalnih i županijskih vlasti koje bez ikakvog osjećaja odgovornosti nastavljaju po starom i koriste nastalu situaciju da bi plasirali za okoliš i društvo neodrživa i neprihvatljiva rješenja u okviru regionalnog centra za smeće u Lučinom Razdolju.
1493233654_241_velika_gospodarenje_otpadom_tribina_naslovna

Priča oko tog štetnog projekta nipošto nije završena jer građani i građanke svoje mišljenje o tom projektu mogu dati do 14. svibnja 2017. godine u okviru javne rasprave o Ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš za Lučino Razdolje.

Zaključci su to tribine o gospodarenju otpadom koja je jučer u okviru manifestacije Dubrovnik Golf Challenge 2017., u organizaciji Zelene akcije i inicijative Srđ je naš, održana u bivšem kinu Gruž u Dubrovniku.

Kao govornici_e na tribini sudjelovali su predstavnici_e komunalnih poduzeća, županije, nevladinih udruga te lokalne inicijative građana_ki. U ispunjenom auditoriju bili su prisutni i mnogi kandidati_kinje za razne funkcije na predstojećim lokalnim izborima te velik broj građana_ki koji_e su iskazali_e svoje neslaganje s projektom Lučino Razdolje. Nezavisni stručnjaci_kinje su naime utvrdili velike manjkavosti prilikom ispitivanja utjecaja na okoliš navedene lokacije i predviđenih aktivnosti u sklopu centra. Pozvani su da do 14. svibnja svoje komentare na predloženi projekt izgradnje centra u Lučinom Razdolju u sklopu javne rasprave upute na nadležno Ministarstvo sukladno glavnim zaključcima s provedene tribine:

  • Postupanje s otpadom u Gradu Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji potrebno je uskladiti s nacionalnim Planom gospodarenja otpadom 2017. - 2022. koji postavlja vrlo visoke ciljeve odvajanja i recikliranja otpada te ne podržava spaljivanje i odlaganje otpada kakvo je predviđeno projektom Lučino Razdolje koji krši zakonski propisano temeljno načelo u gospodarenju otpadom – načelo blizine. Također je iz mnogo aspekata ovo izrazito rizičan projekt čija bi realizacija mogla uzrokovati velike okolišne štete zbog izrazite okršenosti terena na kojem je planiran ze zbog povezanosti podzemnih voda s Malostonskim zaljevom i okolnim izvorištima
  • Jedini okolišno i društveno prihvatljiv sustav koji se mora hitno izgraditi na ovom području jesu decentralizirani lokalni sustavi odvajanja i recikliranja bazirani na opskrbi građana i građanki infrastrukturom za odvajanje na kućnom pragu te izgradnji popratne infrastrukture koja uključuje kompostane, sortirnice, reciklažna dvorišta i manja modularna postrojenja za maksimalno recikliranje ostatnog otpada čime se ukupna količina otpada može ekološki obraditi na način da u konačnici preostane manje od 10% u potpunosti inertnog otpada koji se može sigurno odložiti na saniranu podlogu u sklopu postojećih ili novih manjih odlagališta

Primjedbe se mogu poslati na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s pozivom na klasu: UP/I 351-03/17-08/54 do 24. svibnja 2017. godine.

Mnoga pitanja o gospodarenju otpadom u Dubrovniku ostaju otvorena i zatijevaju daljnje promišljanje i raspravu. Međutim nakon tribine jasnije je barem sljedeće:    

  • Pitanje odlagališta Grabovica nije zaključeno jer je posljedice 30-godišnjeg odlaganja optada potrebno kvalitetno sanirati prije planiranja bilo kakvih novih sadržaja na tom području;
  • Lučino Razdolje je neprihvatljivo rješenje jer je štetno za okoliš i zato jer bi nas dugoročno zarobilo u slijepoj ulici neodrživog sustava gospodarenja otpadom;
  • Najhitnije je potrebno početi raditi na razvijanju cjelovitog sustava odvajanja i recikliranja otpada.

Zelena akcija i Srđ je naš stoje na raspolaganju u slučaju potrebe za detaljnijim obrazloženjem negativnih aspekata projekta Lučino Razdolje i predloženog održivog sustava. Ujedno pozivamo sve građanke i građane na sučeljavanje kandidata_kinja na lokalnim izborima u Dubrovniku koje će se održati 28. travnja 2017. godine s početkom u 18:00 sati u kinu Sloboda.

--

Ova aktivnost realizira se u okviru projekta "Otvoreno i transparentno upravljanje komunalnim uslugama i prostornim resursima - COMMUN-SENSE", koji financira Europska unija u sklopu I. komponente programa IPA, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Za sadržaj odgovara isključivo Zelena akcija i isti se ne može smatrati stavom Europske unije niti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.


27.04.17. 14:46