FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Komentari na SUO Kaštijun

Prije odobravanja ove studije, odnosno prije planiranja zadnjeg koraka u hijerarhiji gospodarenja otpadom, potrebno je uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom. Zbog razlike u kvaliteti pojedinih postupaka obrade otpada strogi hijerarhijski slijed zbrinjavanja otpada definiraju europske direktive i hrvatski Zakon o otpadu.
Kastijun-01m

Prije odobravanja ove studije, odnosno prije planiranja zadnjeg koraka u hijerarhiji gospodarenja otpadom, potrebno je uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom. Zbog razlike u kvaliteti pojedinih postupaka obrade otpada strogi hijerarhijski slijed zbrinjavanja otpada definiraju europske direktive i hrvatski Zakon o otpadu.

  1. Prevencija nastajanja otpada
  2. Ponovna uporaba
  3. Materijalna oporaba
  4. Energetska oporaba ili druge vrste obrade prije konačnog odlaganja ostatnog otpada

Ovaj je strogi niz uspostavljen s obzirom na ukupnu ocjenu održivosti, odnosno ekološke prihvatljivosti. Navedena rješenja koriste se i iscrpljuju tim redom, smanjujući svaki put količinu otpada za dalju obradu.

Velik broj europskih država nastoji reducirati količine otpada koje se odlažu na odlagališta, uslijed čega raste potreba za povećavanjem udjela recikliranog i biološki obrađenog otpada u ukupnoj količini nastalog otpada.

Gospodarenje otpadom obuhvaća mjere za sprječavanje nastanka i smanjivanje količina otpada, bez uporabe postupaka i/ili načina koji predstavljaju rizik po okoliš, te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš.

Svjesni smo da studija utjecaja na okoliš za projekt Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun nije plan gospodarenja otpadom za Istarsku županiju, ali smatramo da se mjere i planovi vezani za područje gospodarenja otpadom tiču i samog centra za gospodarenje otpadom. odnosno bilo ih potrebno definirati prije planiranja ovakvog projekta.

Samu studiju utjecaja na okoliš potrebno je uskladiti sa Nacionalnim planom gospodarenja otpadom pošto se izrađivač studije nije koristio istim prilikom izrade procjena količine otpada.

Više informacija o samom projektu i komentare drugih udruga možete pročitati na stranicama projekta Zelene istre - MojaPUO


Autor: Marijan Galović

14.01.08. 10:28