FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

ANALIZA STRATEGIJE GOSPODARENJA OTPADOM I PRAVILNIKA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU REPUBLIKE HRVATSKE

Izdanje br.1 kolovoz 2005. Ovom analizom slučaja želimo na lako razumljiv način informirati javnost o procesu približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u oblasti zaštite okoliša.

Izdanje br.1 kolovoz 2005.

Ovom analizom slučaja želimo na lako razumljiv način informirati javnost o procesu približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u oblasti zaštite okoliša. Analiza slučaja služi kao edukacijsko-lobistički materijal koji ima za cilj informiranje javnosti o najnovijem usklađivanju hrvatske legislative okoliša s pravnom stečevinom EU, kao i lobiranje zakonodavaca i donosioca odluka
u Hrvatskoj.

Dokument je dio projekta Zelene akcije kojem je cilj lobiranje za bolje gospodarenje otpadom i kvalitetnije studije utjecaja na okoliš. Projekt je rađen u suradnji s ekspertima iz Hnuti Duha najveće udruge za zaštitu okoliša u Republici Češkoj, kako bi se predložila rješenja za neke od najvećih problema Hrvatske na području okoliša. Iako projekt financira Europska komisija, on ne predstavlja nužno stavove Europske komisije.

Za više informacija pročitajte povezane dokumente.


Autor: Zelena akcija

04.01.06. 02:00