FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Poziv na okrugli stol: “Izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba”

Zelena akcija Vas poziva na okrugli stol za Danplaneta Zemlje pod nazivom “Izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba”koji će se održati u utorak 22. travnja 2008. u 11 sati u dvorani Zelene akcije, Frankopanska 1, Zagreb.

Poštovani,

Zelena akcija Vas poziva na okrugli stol za Danplaneta Zemlje pod nazivom “Izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba”koji će se održati u utorak 22. travnja 2008. u 11 sati u dvorani Zelene akcije, Frankopanska 1, Zagreb.

Zelena akcija od 1995. obilježava Dan planetaZemlje tako da pojača svijest u javnosti o nekoj prioritetnoj okolišnoj temi.Za Dan planeta Zemlje 2008. smo odabrali temu gospodarenja otpadom te je ovajokrugli stol jedna od aktivnosti koje smo predvidjeli.

Temeljem odredbi Nacionalnog plana gospodarenjaotpadom u Republici Hrvatskoj 2007. – 2015., svaka županija u Hrvatskoj, uključujući i Grad Zagreb, treba hitnoizraditi Plan gospodarenja otpadom. Ciljevi okruglog stola su otvoriti dijalog između zainteresiranihdionika na ovu temu te informirati javnost o procesu i sudjelovanju javnosti uizradi Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba.

Na okruglom stolu će govoriti:

  1. Laszlo Pernecky (HUMUSZ, Mađarska) – iskustva izrade Planovagospodarenja otpadom u Mađarskoj te zahtjevi EU (potvrđeno)
  2. Željko Stošić (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenjai graditeljstva) – proces usklađivanja županijskih planova gospodarenjaotpadom s Nacionalnim planom  (potvrđeno)
  3. Sanda Tucak - Zorić  (Gradskiured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada,graditeljstvo, komunalne poslove i promet) – proces izrade Plana imogućnosti za sudjelovanje javnosti (nije potvrđeno)
  4. Zlatko Milanović (ZGOS) – pregled postojećih problema i rješenja ugospodarenju otpadom Grada Zagreba (nije potvrđeno)
  5. Marijan Galović (Zelenaakcija) – stavovi udruga za zaštitu okoliša o gospodarenju otpadom u GraduZagrebu te o procesu izrade Plana gospodarenja otpadom (potvrđeno)

Okrugli stol je u sklopu projekta Implementing Arhus Convention andIncreasing NGOs capacity in monitoring and implementation of accession processand reaching EU environmental policies and standards ” financiranog od Europske komisije u sklopuprograma CARDS 2004.


Autor: Eugen Vuković

20.04.08. 21:00