FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Osijek - zajednica koja reciklira Priopćenje

Danas (8.3. 2011.) su u Osijeku udruge Zeleni Osijek i Zelena Akcija predstavile projekt pod nazivom; “Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko baranjskoj županiji i Okrugu Sjeverna Bačka”, financiran od strane Europske Unije u sklopu programa prekogranične suradnje IPA Hrvatska – Srbija 2007 - 2013.
Eko-tocka

Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta svih dionika uključenih u sustave gospodarenja otpadom (nevladine organizacije, građani, lokalne vlasti i komunalna poduzeća), prema ispunjenju obaveza koje su zadane u okviru europskih standarda opisanih u Okvirnoj direktivi o otpadu i Direktivi o odlagalištima otpada.

Otpad je jedan od gorućih okolišnih problema u Hrvatskoj i Srbiji, a kao takav predstavlja prijetnju za tlo, vode i atmosferu. Grad Osijek se, ponajviše zahvaljujući komunalnom poduzeću Unikom, može pohvaliti činjenicom da su do danas zbrinuta sva ilegalna odlagališta na području grada. U razdoblju od tri godine sanirane su 43 lokacije, s kojih je uklonjeno 39700 m3 smeća. Komunalno poduzeće Unikom već provodi određene aktivnosti koje su usmjerene izgradnji inteligentnog sustava gospodarenja otpadom, temeljene na najboljoj europskoj i svjetskoj praksi (prikupljanje papira od vrata do vrata, naplata prema volumenu i slično). 

Ovaj se projekt temelji prvenstveno na usavršavanju već postojećeg sustava odvajanja otpada u Gradu Osijeku. Jedna od aktivnosti projekta su “eko točke” koje će imati funkciju zelenog otoka , u koji građani jedne ili više zgrada moći odlagati svoj sortirani komunalni otpad. Ovakav se sustav pokazao iznimno korisnim, jednostavnim i jeftinim za velike gradove iz razloga što se recikliranje približava korisnicima, na principu odvojenog prikupljanja otpada od “vrata do vrata”.

Zeleni Osijek i Zelena akcija će za vrijeme trajanja projekta provesti edukativnu kampanju čiji je cilj povećati udio odvojeno prikupljenog otpada u Gradu Osijeku. Edukativna komponenta projekta sastoji se od reklama na radiju do više različitih tiskanih materijala. Istovremenim angažmanom građana i nadležnih tijela pojačava se zajednička svijet zaštite okoliša, te se osnažuje zajedničko djelovanje prema cilju održivog načina življenja.

Sve projektne aktivnosti održavaju se na području Osječko baranjske županije i Okruga Sjeverna Bačka. Ukupna vrijednost projekta je 296,933.13 Eura, a hrvatskoj strani pripada 180,916.80 Eura.


08.03.11. 01:38