FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

DAN PLANETA ZEMLJE 2008 – KAKO RIJEŠITI PROBLEM OTPADA?

Zelena akcija obilježava Dan planeta Zemlje od 1995. godine na način da svoje aktivnosti fokusiramo na jednu prioritetnu okolišnu temu, a ove godine je to gospodarenje otpadom.

Zelena akcija obilježava Dan planeta Zemlje od 1995. godine na način da svoje aktivnosti fokusiramo na jednu prioritetnu okolišnu temu, a ove godine je to gospodarenje otpadom. Prema udrugama za zaštitu okoliša i prema izvješćima Europske komisije, gospodarenje otpadom je još uvijek glavni problem zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Loše gospodarenje otpadom je vrlo opasno za zdravlje ljudi, zagađuje prirodu, dodatno troši novac poreznih obveznika te doprinosi promjeni klime.

Zelena akcija smatra kako Hrvatska mora hitno uložiti dodatne napore u području gospodarenja otpadom kako bi spriječili buduće eko akcidente i kako bi na vrijeme dostigli standarde Europske unije koji su još uvijek visoko iznad onih u Hrvatskoj. Građani su s druge strane spremni na sortiranje i recikliranje otpada no država i lokalne vlasti moraju stvoriti uvijete koji bi im to olakšali.

Primjerice prema zadnjim dostupnim podacima iz 2005., u čitavoj Hrvatskoj je postavljeno 160 000 kontejnera za miješani komunalni otpad, a samo 40 000 kontejnera za sortirani otpad. S iznimkom par gradova, u čitavoj Hrvatskoj ne postoji niti sustav prikupljanja sortiranog otpada po kućanstvima, a naknada za odvoz otpada se plaća prema kvadraturi kućanstva, a ne po količini proizvedenog otpada što bi sve građane stimuliralo da više sortiraju otpad...

Zbog svega navedenog godišnje se 130 milijuna kuna vrijednih sirovina, koje bi se ponovno mogle iskoristiti u proizvodnom procesu, doslovno baci u smeće. Povrh toga, odlaganje otpada dodatno košta hrvatske građane 360 milijuna kuna godišnje. S druge strane recikliranje otprilike 10.000 tona otpada u europskoj uniji otvara 240 radnih mjesta, a odlaganje tek 10 mjesta.

Ilegalna odlagališta te neadekvatna legalna odlagališta otpada predstavljaju prijetnju za zdravlje ljudi te negativno utječu na biljni i životinjski svijet. Isto tako lošim gospodarenjem otpadom se emitiraju velike količine stakleničkih plinova te tako utječe na promjenu klime.  Primjenom Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu se uštedjelo 132.600 tona emisija stakleničkih plinova te se smanjilo za 12 % emisije stakleničkih plinova koje u Hrvatskoj emitira sektor gospodarenja otpadom godišnje.

Nakon što je Europska komisija u svom Mišljenju iz 2004. godine istakla gospodarenje otpadom kao glavni problem u 22. poglavlju o okolišu, napravljeni su određeni pomaci međutim ostaje još ogroman posao. Prema Izvješću Europske komisije o napretku RH iz 2007., do sada je sanirano ili zatvoreno samo 28 od 234 sadašnja odlagališta otpada te 217 od 512 ilegalnih odlagališta otpada.

Europska unija u ovom trenutku prosječno reciklira čak 27 % otpada, a Hrvatska samo 10 %. Dok Europska unija postavlja još ambiciozniji obvezujući cilj za sve članice od 50 % recikliranja otpada do 2020., pitamo se kako će Hrvatska dostići taj cilj kad je postavila neambiciozni cilj od 23 % recikliranja otpada do 2015. Zagreb reciklira samo 6,5 % od 300 000 tona otpada koji generira godišnje, a gradske vlasti umjesto da povećaju taj postotak (npr. Beč reciklira 8 puta više) planiraju izgraditi spalionicu za spaljivanje čak 400 000 tona nerecikliranog otpada godišnje.

Zbog svega navedenog zahtijevamo od Vlade RH i županijskih vlasti slijedeće:

 1. da se provedu javne rasprave o regionalnim Planovima gospodarenja otpadom koji se prema Nacionalnom planu gospodarenja otpadom trebaju hitno donijeti u Gradu Zagrebu i u drugim županijam
 2. da se hitno sanira 10 visoko onečišćenih lokacija opasnog otpada tzv. black spots
 3. da se što prije na svaki kontejner za mješoviti otpad postavi barem jedan kontejner za sortirani otpad
 4. da Hrvatska sve više ide prema 3R konceptu koji provode sve zapadne zemlje: reduciranje nastanka otpada (Reduce), ponovna upotreba proizvoda (Reuse) i tek tada recikliranje (Recycle)
 5. da se za nereciklirani otpad izgrade regionalna postrojenja za obradu otpada u kojima će se koristiti mehaničko – biološka tehnologija koja je jeftinija, sigurna za okoliš i neopasna za zdravlje ljudi, za razliku od spaljivanja otpada

Kontakti:

 • Marijan Galović, voditelj programa otpada u Zelenoj akciji, 098 849982
 • Tomislav Tomašević, predsjednik Zelene akcije, 098 719253

PROGRAM DOGAÐANJA ZELENE AKCIJE ZA DPZ 2008

Ponedjeljak, 21.04.2008

 • 18:00-20:00 (dvorana Zelene akcije, Frankopanska 1) - Predavanje za građane:   "Smanjenje količine otpada kroz 3R koncept- Reduce, Reuse, Recycle", predavač Laszlo Pernecky, Madžarska

Utorak, 22.04.2008 -  Dan planeta Zemlje

 • 10:00 - 17:00 (Cvjetni trg) - Eko tržnica - štandovi udruga građana koje se bave gospodarenjem otpadom
 • 10:00 - 17:00 (Cvjetni trg) – Izložba o otpadu
 • 11:00 - 13:00 (dvorana Zelene akcije) - Okrugli stol "Izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba"
 • 19:00 - 19:30 (dvorana Zelene akcije ) - prikazivanje filma "Priča o stvarima“ (The Story of Stuff)

Autor: Eugen Vuković

20.04.08. 21:00