FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Akcijom ispred Ministarstva zaštite okoliša upozoreno na problem zbrinjavanja starih boja i lakova

Danas u 11 h aktivisti Zelene akcije održali su akciju ispred Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) tražeći riješenje za problem zbrinjavanja boja i lakova iz kućanstava.
P1300046

ZBRINITE BOJE I LAKOVE!

Danas u 11 h aktivisti Zelene akcije održali su akciju ispred Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) tražeći riješenje za problem zbrinjavanja boja i lakova iz kućanstava. Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost moraju stvoriti sustav koji će građanima omogućiti da svoje otpadne boje i lakove besplatno zbrinu, a ne da se građane zapravo potiče da ih bacaju u okoliš.

Iako postoje gradovi koji u svojim reciklažnim dvorištima primaju boje i lakove, nevjerojatna je činjenica da većina građana širom Hrvatske svoje otpadne boje i lakove ne mogu donjeti u reciklažna dvorišta jer ih ona ne žele primiti. Na taj način se zapravo građane destimulira da budu ekološki svjesni te ih se potiče da boje i lakove kao opasni otpad1 odlažu zajedno s komunalnim otpadom na odlagališta ili još gore, da boje i lakove bacaju u okoliš.

Zelena akcija je nakon brojnih upita građana na Zeleni telefon, počela privremeno preuzimati otpadne boje i lakove od građana te ih privremeno skladištiti u svom prostoru. Kako se već godinama ništa ne događa da se riješi ovaj problem, odlučili smo da otpadne boje i lakove koje smo preuzimali od građana ovom akcijom proslijedimo Ministarstvu zaštite okoliša koje je i odgovorno da uredi sustav zbrinjavanja boja i lakova prema Zakonu o otpadu. Tražimo da se uredi sustav prema kojem bi proizvođači ili uvoznici boja i lakova plaćali i za zbrinjavanje otpada koji njihovom upotrebom nastaje. Isto tako tražimo da se od građana počnu sakupljati otpadne boje i lakovi bez naknade te da se izgradi postrojenje s nekom od ekološki prihvatljivih tehnologija poput «mokre oksidacije» kako bi se takav otpad mogao obraditi i zbrinuti.

Boje i lakovi spadaju u opasni otpad čije zbrinjavanje u Hrvatskoj još uvijek nije adekvatno riješeno. Ne postoje pouzdana saznanja o tokovima svih vrsti opasnog otpada te tako nestaje gotovo 2/3 ukupne količine opasnog otpada2 .

Taj opasni otpad ili završi u okolišu ili na odlagalištima komunalnog otpada. Da sustav ne funkcionira pokazuje i činjenica da je pepeo iz zatvorene spalionice opasnog otpada PUTO od požara 2002. još uvijek neadekvatno zbrinut na Jakuševcu. Prema Zakonu o otpadu odgovornost za gospodarenje opasnim otpadom stavljena je isključivo u ruke centralne vlasti, točnije nadležnog Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva3 .

Ministarstvu predlažemo da se u najkraćem roku organizira Nacionalno savjetovanje o opasnom otpadu otvoreno za sve zainteresirane institucije, poduzeća i udruge kako bi se pronašao konsenzus o sustavima prikupljanja, lokacijama postrojenja i tehnologija obrade i zbrinjavanja različitih vrsta opasnog otpada.
 

Iz zakona o otpadu (Narodne novine 178/04):

(1) Gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku.

(2) Država je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada.

(3) Vlada Republike Hrvatske osigurava uvjete i propisuje mjere za gospodarenje otpadom iz stavka 2. ovoga članka u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(4) Županija i Grad Zagreb dužni su na svom području osigurati provedbu propisanih mjera za gospodarenje otpadom iz stavka 3. ovoga članka.


Autor: Eugen Vuković

11.03.09. 21:15

P1300049 P1300070 P1300074 P1300046
Akcijom ispred Ministarstva zaštite okoliša upozoreno na problem zbrinjavanja starih boja i lakova - Slika 1
+
Akcijom ispred Ministarstva zaštite okoliša upozoreno na problem zbrinjavanja starih boja i lakova - Slika 2
+
Akcijom ispred Ministarstva zaštite okoliša upozoreno na problem zbrinjavanja starih boja i lakova - Slika 3
+
Akcijom ispred Ministarstva zaštite okoliša upozoreno na problem zbrinjavanja starih boja i lakova - Slika 4
+
1 / 4

Akcijom ispred Ministarstva zaštite okoliša upozoreno na problem zbrinjavanja starih boja i lakova - Slika 1