FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Novi zakoni - Strategija za devastaciju prostora! Priopćenje

U petak su u Saboru usvojeni Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji. Unatoč praćenju postupka donošenja zakona i mnogim komentarima upućenim nadležnom Ministarstvu, svi naši prijedlozi su ignorirani te smatramo da će usvojeni zahvati dovesti do devastacije okoliša te protuustavnog ukidanja ovlasti lokalne samouprave da upravlja vlastitim prostorom.
Urbanizam

Program: Urbanizam

U suradnji
Png
Hbslogo
Thumbnail_zelena-istra-logo-varijante-zeleno-crno-uai-516x285
Lazareti
Mama
Uz podršku
Ured_za_udruge
Img_4162

U petak su u Saboru usvojeni Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji. Unatoč praćenju postupka donošenja zakona i mnogim komentarima upućenim nadležnom Ministarstvu, svi naši prijedlozi su ignorirani te smatramo da će usvojeni zahvati dovesti do devastacije okoliša te protuustavnog ukidanja ovlasti lokalne samouprave da upravlja vlastitim prostorom.

Zakonom o prostornom uređenju značajno je dereguliran građevinski sektor nauštrb zaštite i održivog upravljanja prostorom. Nakon izmjena tzv. zakona o legalizaciji bespravne gradnje koji je ukinuo i minimum kriterija koji su onemogućavali legaliziranje najgorih devastacija u prostoru, Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji sada omogućuju smanjenje kvalitete budućih legalno izgrađenih zgrada. Primjerice, ukida se idejni projekt koji je važan institut kvalitetnog gospodarenja prostorom, a relativizira se rad povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti i važnost javnih arhitektonskih natječaja.

Posebno opasnim i štetnim smatramo zadiranje državne vlasti u područje urbanističkog planiranja na razini jedinica lokalne i područne samouprave. Radi se o Ustavom zajamčenim ovlastima jedinica lokalne i područne samouprave što središnju državnu vlast ograničava u reguliranju ovog područja. Tim više problematično je predloženo rješenje jer je takva razina centralizacije za rješavanje lokalnih pitanja neučinkovita. Na ovaj si način središnja vlast daje ovlasti da iz Zagreba uređuje detalje poput priključka na vodu, odvodnju otpadnih voda, razmještaja pojedinih građevina u prostoru i slične detalje u npr. Dubrovniku ili Slavonskom Brodu, što je do sada bilo u nadležnosti lokalne samouprave.

Smatramo da se, uslijed bezidejnosti i nemogućnosti da osmisli strateški razvoj prostora na razini države, radi o pokušaju središnje vlasti da progura štetne i špekulantske projekte kojima se protivi lokalna zajednica. Cilj središnje vlasti trebao bi biti cjelovito sagledavanje prostora i pružanje okvira za postizanje strategije održivog gospodarenja prostorom i prirodnim dobrima, a usvojeni zakoni su veliki korak u suprotnom smjeru.

---

Ovo priopćenje nastalo je u okviru projekta "Korupcijski SONAR - Glasom javnosti protiv korupcije u upravljanju prostorom i prirodnim resursima", koji financira Europska unija, u sklopu I komponente programa IPA 2010 – pomoć u tranziciji i jačanje institucija, a sufinancira Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge. Za sadržaj priopćenja odgovara isključivo Zelena akcija i isti se ne mogu smatrati stavom Europske unije.


09.12.13. 13:02