FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Zelena akcija i Pravo na grad: Ministarstvo sada odlučuje o sudbini cvjetnog!

Zelena akcija i Inicijativa Pravo na grad su poslali 27.02.2008 prijavu Urbanističkoj inspekciji Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) u kojoj traže da se izvrši inspekcijski nadzor i ukine sporni Detaljni plan uređenja (DPU) bloka Ilica – Preobraženska – Preradovićev trg – Varšavska – Gundulićeva.
Urbanizam

Program: Urbanizam

U suradnji
Png
Uz podršku
Eu_104x70
Prosvjed1v
Ministarstvo sada odlučuje o sudbini cvjetnog!

U prijavi se navodi 6 nepobitnih činjenica prema kojima je navedeni DPU u suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba te s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

Isto tako uputili smo 28.02.2008 prijavu Inspekciji za kulturna dobra Ministarstva kulture zbog kršenja Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u postupku donošenja nove kategorizacije i mjera zaštite spomenika kulture koju je donio zagrebački Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, a čime se omogućuje rušenje historijskih zgrada u bloku.

Zahtijevamo od MZOPUG-a  da što prije izvrši inspekcijski nadzor i ukine protuzakoniti DPU prije nego što Hoto grupa dobije potrebne dozvole od gradskih institucija i počne s rušenjem na Cvjetnom trgu. O rješenjima gore navedenih prijava ovisi u kojem smjeru će se razvijati daljnje aktivnosti Prava na grad i Zelene akcije.


Autor: Zelena akcija

11.03.08. 20:00