FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Koga zastupaju naši zastupnici u skupštini grada Zagreba? Priopćenje

Još u siječnju 2006. Zelena akcija je uputila zahtjev Gradskoj skupštini grada Zagreba zahtjev za očuvanjem niza zelenih površina u gradu Zagrebu, tražeći odustajanje od njihove prenamjene (u prilogu). Međutim, gradski zastupnici na sjednici nisu pojedinačno raspravljali niti o jednoj primjedbi građana, pa makar se tu radilo o peticiji 3000 stanovnika Travnog.

Povrh toga, zastupnici su dodali cijeli niz amadmana koji još pogoršava stanje tj. prenamjenjuju i prethodno dodatna područja zelenih površina prenamijeniti područja mješovite namjene ili stambena područja. Time su gradski zastupnici stavljeni u izvanredno povoljnu poziciju, jer se naknadno, izvan javne rasprave, koja se bavila s tisućama primjedbi, razmatraju njihovi zahtjevi za izmjene i dopune GUP-a. Zelena akcija je analizirala te amadmane prema broju i stranačkoj pripadnosti i ovom prilikom želi upoznati građane sa djelovanjem zastupnika koje nije u općem interesu.

Jednim dizanjem ruke na slijedećoj sjednici Skuptšine Grada Zagreba, koja će se održati 30. 3. 2006. godine veliki dio od 187 «zelenih» čestica postaju građevinske parcele. Stoga postavljamo pitanje: koga zastupaju naši zastupnici u skupštini grada Zagreba?

Stoga Zelena akcija još jednom poziva:

  1.  Gradske zastupnike da djeluju za opće dobro građana grada Zagreba i odbace sve prenamjene Zelenih površina
  2. Stranačka rukovodstva i nadjelžene institucije (npr. Državno odvjetništvo) da ispitaju razloge i uzroke ovakvog ponašanja gradskih zastupnika

Kontakt:
Mr.sc. Jagoda Munić (098 1795 690), Predsjednica Zelene akcije


Autor: Zelena akcija

29.03.06. 03:00