FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Građani brane grad - javna tribina Priopćenje

Zelena akcija uputila je niz primjedbi u javnoj raspravi o GUP-u, u ime građana, građanskih inicijativa i udruga. Saznali smo da u dosadašnjoj proceduri nijedna naša primjedba nije prihvaćena, kao što se to ponavlja već niz godina, koliko traje naša kampanja za zaštitu parkova i drugih ekoloških vrijednosti grada.

U sklopu akcije zagovaranja poslali smo kojim apeliramo na vijećnike gradske Skupštine Grada Zagreba da prilikom usvajanja izmjena i dopuna novog GUP-a uzmu u obzir naše primjedbe koji se odnose na:

  1. Park u bloku E. Patačić
  2. Park naselja Travno
  3. Park Ferenčica
  4. Zadržavanje zabrane izgradnje javnih garaža u centru

Potpisnici pisma su:

  1. Udruge građana ZELENA AKCIJA  i TRAVNO MOJ KVART
  2. Građanske inicijative BLOK E. PATAČIĆ i NASELJE FERENŠĆICA
  3. Vijećnici vijeća gradskih četvrti stranke ZELENI ZA ZAGREB

Autor: Zelena akcija

23.01.06. 02:00