FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Crkva DA, u parku NE! Priopćenje

Zelena akcija pruža podršku kampanji udruge Travno moj kvart, kojom se želi buduća crkva premjestiti iz centralnog parka na 100 m udaljenu neizgrađenu površinu uz Vatikansku ulicu, što smo već izrazili pismom potpore te pomoći u organiziranju prosvjeda.

Kako su brojni građani, potpisnici peticije protiv izgradnje crkve u centralnom parku vjernici, koji jedva čekaju svoju novu crkvu, potrebno je da cijela javnost, a posebno gradski i crkveni dužnosnici, bez ikakve rezerve prihvate upravo tu činjenicu - građani žele crkvu, ali ne na ovom mjestu. Umjesto dijaloga s građanima i zajedničkog riješenja problema, suočeni smo s netolerantnim etiketiranjem i opasnim prijetnjama bakicama, majkama i trudnicima koje žele sačuvati svoj park za svoju djecu, te negiranjem tih istih prijetnji i pitamo se – nije li već došlo vrijeme da ovo društvo umjesto kulture nasilja počne njegovati kulturu suradnje i dijaloga?

Stoga još jedanput apeliramo na sve aktere da nađu zadovoljavajuće rješenje za sve stanovnike Travnog i izmjeste crkveni objekt iz parka na već identificiranu zamjensku lokaciju.

Za više informacija:
Web stranice Travnog na kojima možete potpisati peticiju i pridružiti se već 3000 građana koji žele sačuvati park.


Autor: Zelena akcija

07.11.05. 02:00

Udrugatravno001 Udrugatravno002 Udrugatravno003 Udrugatravno004 Udrugatravno005
Udrugatravno006 Udrugatravno008 Udrugatravno009 Udrugatravno010 Udrugatravno011
Udrugatravno012 Udrugatravno013 Udrugatravno014 Udrugatravno015 Udrugatravno016
udrugatravno001
+
udrugatravno002
+
udrugatravno003
+
udrugatravno004
+
udrugatravno005
+
udrugatravno006
+
udrugatravno008
+
udrugatravno009
+
udrugatravno010
+
udrugatravno011
+
udrugatravno012
+
udrugatravno013
+
udrugatravno014
+
udrugatravno015
+
udrugatravno016
+
1 / 15

udrugatravno001