FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Aktivisti Zelene akcije i Prava na grad zatražili smještaj u hotelu Kulmerovi dvori

Stotinu aktivista Prava na grad i Zelene akcije danas je u zagrebačkim Šestinama zatražilo smještaj u Kulmerovom dvoru - hotelu i objektu javne namjene u zoni zaštitnog zelenila. Međutim isključivi pristup u taj "hotel" ima obitelj Todorić.
Dsc00055
Zagrebački gup se ponovno mijenja po mjeri moćnih!

Na korist iste te obitelji trenutno se ponovno mijenja Generalni urbanistički plan Grada Zagreba koji će omogućiti prenamjenu objekta Kulmerovog dvora te dodatnu izgradnju na njihovoj parceli. Da stvar bude gora, istim izmjenama GUP-a će se omogućiti nova gradnja i devastacija na svim ostalim zaštitnim zelenim površinama u podsljemenskoj zoni.
foto: Tomislav Turkovic

Predloženim izmjenama GUP-a uvodi se nova kategorija složenih rezidencijalnih građevina, a zapravo privatnih dvoraca, koje će biti moguće graditi na svim zaštitnim zelenim površinama u podsljemenskom području koje su veće od 15 000 m2. Zanimljivo je da prema lokacijskoj dozvoli iz 2003. parcela Kulmerovog dvora obuhvaća baš 15.100 m2 pa se sada taj kompleks može prenamijeniti iz objekta javne namjene tj. reprezentativnog hotela u privatni dvorac.

Na prijavu Prava na grad i Zelene akcije, Urbanistička inspekcija Ministarstva zaštite okoliša stavila je izvan snage izmjene GUP-a usvojene 18. prosinca 2009. koje se odnose na gradnju u zelenim zaštitnim površinama. Nažalost, Ministarstvo je poništilo sporne izmjene isključivo radi proceduralnih pogrešaka te je GUP sa potpuno istim sadržajem sada na javnoj raspravi do ponedjeljka 2. ožujka.

Nedopustivo je da gradska vlast radi interesa jedne obitelji uvodi presedan na temelju kojeg će se devastirati sve zaštitne zelene površine u podsljemenskoj zoni. Te površine nužne su za zaštitu okoliša te kvalitetu života i sigurnost građana (zaštita zraka, zaštita od buke, nestabilne padine, erozija, voda, potočne doline, tradicionalni krajolici, itd.).

Generalni urbanistički plan se ponovno kroji prema željama moćnih, na isti način na koji se GUP za Donji grad mijenjao i prilagođavao potrebama HOTO grupe. Obitelj Todorić aktiviste nije primila na noćenje, a predstavnik vlasnika izjavio je kako "hotel nije otvoren jer još nije završena kategorizacija". U međuvremenu obitelj Todorić u hotelu stanuje već četiri godine...


Autor: Eugen Vuković

25.02.09. 21:00

Dsc00055 Dsc00057 Dsc00065 Dsc00080 Dsc00085
Dsc00087 Dsc00094 Dsc00096 Dsc00118 Dsc00136
Dsc00137 Dsc00149 Dsc00154 Dsc00156 Dsc00182
Dsc00205
Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 1
+
Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 2
+
Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 3
+
Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 4
+
Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 5
+
Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 6
+
Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 7
+
Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 8
+
Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 9
+
Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 10
+
Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 11
+
Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 12
+
Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 13
+
Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 14
+
Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 15
+
Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 16
+
1 / 16

Podsljeme - Hotel Kulmerovi dvori - slika 1

1 / 1

Izjava predstavnika vlasnika Kulmerovog dvora 25.02.2009.