FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Nova prilika za sudjelovanje na radionicama samogradnje solarnih kolektora i kućnih kompostera!

U organizaciji Zelene akcije će se početkom prosinca održati radionica samogradnje solarnih kolektora i radionica samogradnje kućnih kompostera. Obje su besplatne, ali je broj sudionika ograničen. Više o radionicama i načinu prijave pročitajte u nastavku.
Slika
  • Radionica samogradnje solarnih kolektora je dvodnevna. Održavat će se u petak (2.12.) od 17:30 do 22:00, i subotu (3.12.) od 10:00 do 18:00.

  • Radionica samogradnje kućnih kompostera je jednodnevna, održavat će se u utorak (6.12) od 17:00 do 22:00.

Obje će se održati u prostorijama Zelene akcije, Frankopanska 1, u dvorištu.

Svakoj od radionica moći će prisustvovati maksimalno 20 sudionika. Da bi se prijavili potreno je ispuniti on-line obrazac kojeg možete pronaći ovdje. Krajnji rok za prijavu je ponedjeljak, 28.11., do ponoći. Ukoliko se na neku od radionica prijavi više sudionika nego što ih bude bilo moguće uključiti, selekciju ćemo vršiti na temelju motivacijskog pisma (koje je dio prijavnog obrasca) te naše procjene o mogućnostima svakog sudionika da stečeno znanje na širi dalje.

Više o radionici samogradnje solarnih kolektora za toplu vodu
Sudionici će naučiti kako da sami naprave kolektor za solarnu pripremu tople vode (kolektor grije vodu, ne proizvodi struju). Iako su za izgradnju kompletnog sustava za solarnu pripremu tople vode (takvog koji se može komotno priključiti na kućnu slavinu) potrebni još neki elementi, izradom solarnih kolektora u samogradnji moguće je ostvariti vrlo velike uštede. Kolektore koji su predmet ove radionice moguće je napraviti uz pomoć relativno lako dostupnih alata, a za njihovu samogradnju nije potrebno posjedovati nikakve posebne tehničke vještine.

Više o radionici samogradnje kućnih kompostera
Sudionici će naučiti kako da sami naprave manji vrtni, odnosno balkonski komposter za kompostiranje organskog otpada iz kućanstva. Riječ je o vrlo jednostavnom i jeftinom komposteru kojeg svatko može napraviti uz pomoć lako dostupnih alata. Svaki od sudionika će imati priliku sam izraditi jedan komposter kojeg će po završetku radionice moći ponijeti sa sobom.

Za eventualna pitanja obratite se na telefon 099 314 9694 ili e-mail [email protected]

***
Radionice se održavaju kao dio programa „Centri znanja za društveni razvoj” kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj Civilnog društva.
***


19.11.16. 15:58