FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Proljetni eko seminar Zelene akcije - zadnje predavanje o vodama 26.6.

Slijedeće predavanje proljetnog eko seminara Zelene akcije održat će se u utorak, 26.06.2007. u 19.00 sati. Ovaj utorak će Irma Popović predstaviti program "Vode"

Proljetni eko – seminar se nastavlja na Jesenski eko – seminar koji se sastojao od 10 predavanja vanjskih stručnjaka o glavnim okolišnim temama. Proljetni eko – seminar je zamišljen kao niz od 6 predavanja i prezentacija programa i projekata Zelene akcije.

Ciljevi Proljetnog eko – seminara jesu da se javnosti prezentiraju aktivnosti koje Zelena akcija provodi širom Hrvatske da se zainteresirani pojedinci nakon prezentacija aktivno uključe u programe ili projekte koji ih najviše interesiraju.

Sva predavanja i prezentacije će održati voditelji programa i projekata Zelene akcije koji su ujedno stručnjaci za tematsko područje kojim se bave.

Seminar radimo u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Boll.


Autor: Zelena akcija

25.06.07. 21:00