FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Jesenski ekoseminar Zelene akcije se nastavlja - Dođi, nauči, primjeni, promjeni !

Slijedeće predavanje Jesenskog ekoseminara Zelena akcije održat će Irma Popović na temu Zaštita voda, a održat će se u utorak 06.11.2007. u 20.00 sati u Frankopanskoj 1.
Eko_seminar_2005

Slijedeće predavanje Jesenskog ekoseminara Zelena akcije održat će Irma Popović na temu Zaštita voda , a održat će se u utorak 06.11.2007. u 20.00 sati u Frankopanskoj 1.

Drugo predavanje je u četvrtak, 08.11.2007., također u 20.00 sati, predavač je Marijan Galović a tema je Otpad .

Predavanja se održavaju u prostorijama Zelene akcije u Frankopanskoj 1, Zagreb te su otvorena i besplatna za sve građane.

Dodatne obavijesti i prijave:
Luka Tomac na telefon 098 164 75 31 ili e-mail: [email protected]

Raspored i teme ostalih predavanja

06.11.2007. - Zaštita voda
Irma Popović

08.11.2007. - Otpad 
Marijan Galović

13.11.2007. - Održivi transport
Bernard Ivčić

15.11.2007. - Ekoaktivizam
Toni Vidan


Autor: Zelena akcija

02.11.07. 20:00