FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Najava predavanja: Kako pristupanje EU utječe na zaštitu okoliša u Hrvatskoj?

Predavanje će se održati u četvrtak, 05.06.2008 s početkom u 17.00.sati u prostorijama Zelene akcije, Frankopanska 1 Izložit će se osnove europskog prava zaštite okoliša.

Povodom dana zaštite okoliša Zelena akcija organizira predavanje:
KAKO PRISTUPANJE EUROPSKOJ UNIJI UTJEČE NA ZAŠTITU OKOLIŠA U HRVATSKOJ, koje će održati mr.sc. Jagoda Munić.

Predavanje će se održati u četvrtak, 05.06.2008 s početkom u 17.00.sati u prostorijama Zelene akcije, Frankopanska 1

Izložit će se osnove europskog prava zaštite okoliša, kako se ono prenosi u nacionalno zakonodavstvo, te konkretni primjeri iz prakse.

U  sklopu projekta «Implementing Arhus Convention and Increasing NGOs capacity in monitoring and implementation of accession process and reaching EU environmental policies and standards” financiranog od Europske komisije u sklopu CARDS 2004.


Autor: Zelena akcija

30.05.08. 22:00