FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Poziv na okrugli stol: “Izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba”

Zelena akcija Vas poziva na okrugli stol za Danplaneta Zemlje pod nazivom “Izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba”.

Poštovani,

Zelena akcija Vas poziva na okrugli stol za Danplaneta Zemlje pod nazivom “Izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba”koji će se održati u utorak 22. travnja 2008. u 11 sati u dvorani Zeleneakcije, Frankopanska 1, Zagreb.

Zelena akcija od 1995. obilježava Dan planetaZemlje tako da pojača svijest u javnosti o nekoj prioritetnoj okolišnoj temi.Za Dan planeta Zemlje 2008. smo odabrali temu gospodarenja otpadom te je ovajokrugli stol jedna od aktivnosti koje smo predvidjeli.

Temeljem odredbi Nacionalnog plana gospodarenjaotpadom u Republici Hrvatskoj 2007. – 2015., svaka županija u Hrvatskoj, uključujući i Grad Zagreb, treba hitnoizraditi Plan gospodarenja otpadom. Ciljevi okruglog stola su otvoriti dijalog između zainteresiranihdionika na ovu temu te informirati javnost o procesu i sudjelovanju javnosti uizradi Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba.

Na okruglom stolu će govoriti:

  1. Laszlo Pernecky (HUMUSZ, Mađarska) – iskustva izrade Planovagospodarenja otpadom u Mađarskoj te zahtjevi EU (potvrđeno)
  2. Željko Stošić (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenjai graditeljstva) – proces usklađivanja županijskih planova gospodarenjaotpadom s Nacionalnim planom  (potvrđeno)
  3. Sanda Tucak - Zorić  (Gradskiured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada,graditeljstvo, komunalne poslove i promet) – proces izrade Plana imogućnosti za sudjelovanje javnosti (nije potvrđeno)
  4. Zlatko Milanović (ZGOS) – pregled postojećih problema i rješenja ugospodarenju otpadom Grada Zagreba (nije potvrđeno)
  5. Marijan Galović (Zelenaakcija) – stavovi udruga za zaštitu okoliša o gospodarenju otpadom u GraduZagrebu te o procesu izrade Plana gospodarenja otpadom (potvrđeno)

Okrugli stol je u sklopu projekta Implementing Arhus Convention andIncreasing NGOs capacity in monitoring and implementation of accession processand reaching EU environmental policies and standards ” financiranog od Europske komisije u sklopuprograma CARDS 2004.


Autor: Eugen Vuković

20.04.08. 21:00