FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Najava okruglog stola: kemikalije, zdravlje i okoliš

Hoće li EU zakonodavstvo poboljšati stanje reguliranja i korištenja kemikalija u Hrvatskoj.

Zelena akcija, nevladina udruga za zaštitu okoliša organizira u suradnji s European Environmental Buiro (EEB) (http://www.eeb.org/) iz Brisela okrugli stol o REACH regulativi koja regulira kemikalije i njihovu sigurnu primjenu i korištenje te njenoj primjeni u Hrvatskoj.

Okrugli stol će se održati 14.10.2008. godine od 11.00-13.00 sati u Zelenoj akciji, Frankopanska 1, a osim stručnjaka iz EEB-a, gospodina Davida Azoulay planiramo imati uvodničare iz Zavoda za toksikologiju i Hrvatske gospodarske komore.

Na okruglom stolu iznijet će se osnove REACH-a (Registration, Evaluation and Autorisation of Chemicals), zašto je nastala i kako štiti zdravlje građana. Nadalje iznijet ćemo probleme prilagodbe na ovu regulativu u Hrvatskoj jer hrvatske tvrtke koje izvoze svoje proizvode na tržište EU moraju biti u skladu sa zahtjevima ove regulative. Također ćemo se osvrnuti na stanje sa opasnim kemikalijama u Republici Hrvatskoj.

Okrugli stol se održava u sklopu projekta "Implementing Arhus Convention and Increasing NGOs Capacity in Monitoring and Implementation of Accession process and Reaching EU Environmental Policies and Standards" financiranog od Europske komisije kroz program CARDS 2004.


Autor: Eugen Vuković

10.10.08. 22:00