FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Program

Info-centar Zelene akcije

Info-centar Zelene akcije ostvaruje direktnu komunikaciju s građanima i građankama o pitanjima zaštite okoliša i djelovanju Zelene akcije. Također, organizira različite edukativne programe (predavanja i radionice) usmjerene na najširu javnost.
Img_0085

Primarna je zadaća Info-centra Zelene akcije posredovati informacije građanima i građankama o najširem spektru tema vezanih uz zaštitu okoliša te radu Zelene akcije. Info-centar je otvoren za upite svih građana_ki, kao i institucija i udruga koje se u svojem radu bave njihovim informiranjem i edukacijom (škole, knjižnice, vrtići, drugi informacijski centri, itd.). Svi zainteresirani mogu nam se obratiti telefonom, e-mailom ili nas posjetiti u prostorijama Zelene akcije.

U suradnji sa drugim programima Zelene akcije, Info-centar sudjeluje u organizaciji različitih predavanja i praktičnih radionica za građane i građanke, poput radionica kućnog kompostiranja, radionica samogradnje solarnih kolektora, Jesenskog eko-seminara, itd.

Info-centar sudjeluje u pripremi i objavljivanu besplatnih edukativnih materijala za građane_ke, kako u tiskanom tako i u digitalnom obliku. Posljednjih godina naročitu su popularnost stekli video priručnici.

Info-centar održava kolekciju tiskanih materijala i brošura o različitim temama vezanim uz zaštitu okoliša. Mnoge od ovih brošura u mogućnosti smo proslijediti zainteresiranim građanima_kama i udrugama, čak i u većim količinama.

Pod okriljem Info-centra od 2009. godine djeluje i Biciklopopravljaona, jedinstveni volonterski servis za popravak bicikala gdje svi zainteresirani  mogu sami popraviti svoj bicikl uz pomoć volontera_ki. Osim što educira građane_ke i svojim djelovanjem popularizira korištenje bicikla kao oblika transporta prihvatljivog za okoliš, Biciklopopravljaona prikuplja i stavlja u ponovnu upotrebu donacije starih bicikala i biciklističkih dijelova, doprinoseći na taj način očuvanju vrijednih resursa. Od 2016. godine Biciklopopravljaona doprinosi i integraciji izbjeglica u Hrvatskoj, kroz program donacije bicikala za izbjeglice.

Tko radi na programu:

S Info-centrom Zelene akcije možete stupiti u kontakt:

  • e-mail: [email protected]
  • telefon: 099 314 9694
  • posjet u prostorijama Zelene akcije: Frankopanska 1 (u dvorištu), radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 10:00 do 17:00.

05.04.10. 13:25